Καλή μας χρονιά…

Καλή μας χρονιά...Καλὴ μας χρονιά… θὰ εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα.
Ὁ Ἔρως δίνει δύναμη σὲ ὅποιον χτυπᾶ μὲ τὰ βέλη του, νὰ πολεμήσῃ γιὰ ὅλα ὅσα ἀγαπᾶ καὶ θεωρεῖ ἱερά.

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκόνα

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply