Ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη εἶναι ἀδελφάκι τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας.

Ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη εἶναι ἀδελφάκι τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας.Εἶναι γεγόνος πὼς ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη εἶναι δίδυμο ἀδερφάκι τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας. Τί γίνεται ὅμως, ὅταν οἱ κυβερνήσεις, τό ἀσφαλιστικὸ σύστημα, τό σύστημα ὑγείας κ.ὁ.κ. καθορίζουν τίς ζωὲς μας; Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ νὰ ζητάῃ τὸ κράτος νὰ ἀναλάβουμε τὴν ἀτομικὴ εὐθύνη ἐνὸς συστήματος κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ, τὸ ὁποῖο δὲν μᾶς ῥώτησε κανένας ἂν ἀποδεχόμαστε. Ἀκόμα πιὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι τὸ φαινόμενο πὼς πολὺς κόσμος ἐξακολουθεῖ νὰ πλανᾶται, σχετικὰ μὲ τὴν συλλογικότητα καὶ τὴν «κοινωνικὴ εὐθύνη», ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε, ἀλλὰ ὡς «κακοὶ Ἕλληνες» ποὺ εἴμαστε δεν τὸ κάνουμε.

Μὲ εὐχολόγια κοινωνικῆς εὐθύνης καὶ δοξασίες, περὶ ἁγίων κεντρικῶν σχεδιαστῶν, ποὺ  θὰ ἐξαγνίσουν τὴν κοινωνία, ἡ χώρα εἶναι καταδικασμένη. Ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη, γιὰ νὰ προκύψῃ, πρέπει νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ἐπιλογὴ ἀσφαλιστικοῦ φορέα, ἐπιλογὴ εἴδους καὶ μορφῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐπιλογὴ συνταξιοδοτικῶν προγραμμάτων, ἐπιλογὴ ἐπιχειρησιακοῦ ἐλευθέρου περιβάλλοντος κ.ὁ.κ.

Δὲν τὰ φάγαμε ὅλοι μαζί, δὲν πήραμε ὅλοι μαϊμοῦ ἐπιδόματα, δὲν κτίσαμε ἐξοχικὰ μὲ προγράμματα leader. Τὸ κοινωνικὸ κράτος, οἱ ἐπιδοτήσεις, οἱ παροχές, ὁδηγοῦν νομοτελειακὰ τὸ ἄτομο στὸν πειρασμὸ τῆς διαφθορᾶς, τὴν ὁποία πριμοδοτεῖ ὁ κεντρικὸς σχεδιασμὸς τῆς ἀναδιανομῆς τῶν χρημάτων τῶν ἄλλων.

Ἀτομικὴ εὐθύνῃ θὰ ὑπάρξῃ μόνο μὲ ἀτομικὴ ἐλευθερία. Καὶ ἀτομικὴ ἐλευθερία θὰ προκύψῃ μόνον μὲ τὴν κατάρρευση τοῦ σοσιαλισμοῦ.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 4 times, 1 visits today)
Leave a Reply