Παντοῦ Ἑλλάς, ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν.

Παντοῦ Ἑλλάς, ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν.Παντοῦ Ἑλλάδα ἄλλα μας τὸ κρύβουν .

Οἱ Πελασγοὶ οἱ ἀρχαῖοι πρωτο-Ἕλληνες ἤσαν γηγενεῖς κάτοικοι τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Ἰονίου, τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Κύπρου. Οἱ Πελασγοὶ ἄρχισαν νὰ ἐποικοῦν σταδιακά τις ἔρημες ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους περιοχές:

Ἀνατολικά: τὴν ἐνδότερη Ἀσία: Συρία, Παλαιστίνη, Ἰορδανία, Ἰρὰκ καὶ Ἰράν.

Βόρεια: τὴν σημερινὴ Οὐκρανία, Ῥουμανία, Βουλγαρία καὶ ὅλα τὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου: Ἀζοφική, Καυκάσια, Ταυρίδα.

Νότια: Αἰθιοπία, Αἴγυπτο, Λιβύη καὶ ὅλα τὰ Β. δυτικὰ παράλια τῆς Ἀφρικῆς: Τυνησία, Ἀλγερία, Μαρόκο.

Δυτικά: τὰ παράλια τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσας, τὴν χερσόνησο τῆς Ἰταλίας, τὰ παράλια (καὶ ἐνδότερα) τῆς Γαλλίας καὶ τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο: Ἰσπανία, Πορτογαλία καὶ Ἠράκλειες Στῆλες.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις


Ἡ Ἑλληνικὴ Μεσόγειος!!!

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply