Τὸν Ἥλιο νὰ βλέπουμε…

Τὸν Ἥλιο νὰ βλέπουμε...Ἕνας ὑπέροχος ἥλιος ἔξω ποὺ μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς χαμογελᾶ…
Τὰ πάντα γύρω μας καταῤῥέουν, ἀλλὰ ἡ κατάῤῥευσὶς ἀφορᾷ μόνον σὲ ἀνθρώπινα ἔργα…
Σὲ Παρὰ Φύσιν ἔργα δῆλα δή…
Κι ὅσο περισσότερο πασχίζουμε νὰ τὰ προστατεύσουμε, τόσο περισσότερο θὰ μᾶς περιγελοῦν οἱ καταστάσεις….
Διότι Ὅλα θὰ καταῤῥεύσουν… Εἶναι ἡ Ἀνάγκη!

Ἄς ἐπικεντρωθοῦμε στὸ Φῶς.
Ἄς ἀπολαύσουμε τὸν Ἥλιο μας καὶ τὴν θαλπωρή του…
Περισσότερα θὰ μάθουμε… Περισσότερο ἀποφασισμένοι θὰ βγοῦμε ἀπὸ αὐτό…
Ὁ Ἥλιος δείχνει ἄλλους δρόμους…
Μόνος του, μέσα σὲ ἕνα ἀπέραντο, γιὰ τὴν ἀντίληψίν μας, πλανητικὸ σύστημα, ὁδηγεῖ, δείχνει τὸν δρόμο, μεριμνᾶ, φροντίζει, καταναλώνει ἐνέργεια καὶ διατηρεῖ τὴν ἀρχή, ὅπως ἔχει «μάθῃ» ἀπὸ ἀρχῆς γενέσεως τοῦ κόσμου μας…
Κι ἔτσι θὰ ἐξακολουθήσῃ…

Τὸν Ἥλιο νὰ βλέπουμε…
Ἐκεῖ εἶναι οἱ ἀπαντήσεις μας… Γιὰ τὴν ὥρα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply