Μία ἄποψις περὶ τῶν μουσουλμάνων τῆς Δυτικῆς Θράκης.

Μην ξεχνάμε σχεδόν ολόκληρη η Θράκη ανατολική – δυτική το 1920 είχε προσαρτηθεί στο Ελληνικό Κράτος και ο πληθυσμός της ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό του Ελληνικός.

Ὅπως εἶναι γνωστόν, ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς τῆς – μέχρι τώρα – ἀπελευθερωμένης Θράκης ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ τρεῖς ἐθνοφυλετικὲς ὁμάδες: Πομάκοι, Τσιγγάνοι, Toυρκογενεῖς (ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ).

Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς τελευταίους, ἐπιφυλάσσομαι γιὰ τὴν τουρκογένειά τους διότι λίγοι ἐξ αὐτῶν εἶναι μογγολοειδεῖς, πρᾶγμα που ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς Τούρκους τῆς Τουρκίας. Εἶναι πασίγνωστη ἡ ἰστορία τοῦ γενιτσαρισμοῦ, τοῦ ἐξωμοτισμοῦ καὶ τῆς ἁρπαγῆς ἀνθρώπων. Ὑπάρχουν πλέον πολλοὶ τύποι Τούρκων. Συναντᾶ κανεῖς νέγρους Τούρκους, ἀνατολίτικου τύπου, ἀρμενικοῦ, εὐρωπαϊκοῦ, μογγολικοῦ. Ὅσοι ἐξ αὐτῶν δὲν ὑποκρίνονται πως νοιώθουν ὅτι εἶναι Τοῦρκοι, εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὸν τουρκισμὸ τους καὶ γιὰ τὸν πατέρα τοῦ ἔθνους τους, Κεμάλ. Ἑπὶ πλέον, ὑπάρχει ἕνα νέο φροῦτο, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι ὑπερήφανοι, που ἀκούει στὸ ὄνομα τουρκισλαμισμός (Türk İslam), κακέκτυπη ἀντιγραφὴ τοῦ ΄Ἑλληνοχριστιανισμός΄. Αὐτὸς τοὺς ἑνώνει σὲ κάτι ἑνιαῖο.

Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς, «σημασία ἔχει τὸ τὶ αἰσθάνεσαι παρὰ τὸ τὶ εἶσαι». Εἶναι αὐτὸ που αἰσθάνονται ὅτι εἶναι καὶ εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμά τους. Ἡ ἀντίληψή τους αὐτὴ προωθεῖται παντοιοτρόπως ἀπὸ τὸ ἐπίσημο τουρκικὸ κράτος, διότι εἶναι ὁ μόνος λόγος καὶ τρόπος νὰ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ κράτος. Ἐξάλλου, ἡ κοσμοθεωρία αὐτὴ κυριαρχεῖ ἀπὸ τὴν ὀθομανοκρατίαˑ συνεπῶς εἶναι βαθιὰ ριζωμένη στὴ συνείδηση τοῦ σημερινοῦ Τούρκου. Ἀλλὰ ἄς ἔλθουμε στὰ δικὰ μας.

Ἡ ἐπίσημη Τουρκία προπαγανδίζει ἐπιτυχῶς τὴν προαναφερθεῖσα κοσμοθεωρία στοὺς Πομάκους καὶ Τσιγγάνους. Στὴ Δυτικὴ Θράκη ὑπάρχει πλέον ἕνα ἀκμαῖο τουρκογενές – στοιχείο.  Ἄς μὴν ἐθελοτυφλοῦμε μεταξὺ μας. Ναί – πταίει ἡ ἀθηνοκεντρικὴ ἀδιαφορία καὶ προδοσία. Ναί – τὰ προξενεία κάνουν τὴ δουλειὰ τους μέσω τῶν πρακτόρων καὶ κάποιων μουφτήδων. Ἀναμφίβολα. Τὸ κακὸ ὅμως ἔχει ἤδη γίνει καὶ συνεχίζει νὰ γίνεται ἐπ’ ἀόριστον, μέχρι νὰ ἀναδειχθεῖ μία πραγματικὰ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση.

Μέχρι τότε ὅμως, ἤδη ἔχει μεγαλώσει μία γενιὰ Πομάκων καὶ Τσιγγάνων, που αἰσθάνονται ὅτι εἶναι Τοῦρκοι. Μάλιστα, μιᾶς καὶ κάνουν παιδιὰ ἀπὸ νωρίς, μεγαλώνουν ἤδη καὶ τὰ παιδιὰ τους μὲ τουρκικὴ ἀνατροφή. Ἀρκεῖ νὰ πρεριηγηθεῖτε στοὺς λογαριασμοὺς κοινωνικῶν δικτύων τῶν νεαρῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας, γιὰ νὰ δεῖτε σὲ τὶ εἴδους ὁμάδες εἶναι ἐγγεγραμμένοι, τὶς ἀνθελληνικὲς ἀναρτήσεις τους καὶ τὴν ἀπόλυτη κεμαλολαγνεία που δηλώνουν μέσω ἀναρτούμενων φωτογραφιῶν καὶ ἄλλων πολυμέσων. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ μου μπορεῖτε νὰ τὸ διαπιστώσετε εὐκολότατα.

Ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ τακτικὴ εἶναι νὰ ἀρνεῖται στὴν Τουρκία τὴν ὕπαρξη τῆς τουρκικῆς μειονότητας. Τὴν ἀποκαλοῦμε μουσουλμανική. Ἀρνούμαστε στοὺς τουρκόφρονες ὅτι εἶναι Τοῦρκοι. Φυλετικὰ καὶ πολιτισμικὰ τουλάχιστον, δὲν εἶναι. Ἀλλὰ ἄν ἔτσι νοιώθουν καὶ θέλουν νὰ εἶναι; Καὶ τὶ ἄλλο εἶναι οἱ Τοῦρκοι, παρὰ συνονθύλευμα Ἑλλήνων, Σλαύων, Ἀρμενίων, Μογγολοτατάρων, Ἀράβων καὶ ἄλλων; Συνεπῶς, ἄν κάποιος νοιώθει Τοῦρκος, μπορεῖ ἄνετα καὶ νὰ εἶναι, ὅπως καὶ Ἀμερικανός.

Οἱ Τοῦρκοι, λοιπόν, τῆς Δυτικῆς Θράκης εἶναι γεγονός. Ἀπὸ παλιὰ ἦταν, μιᾶς καὶ ἐπὶ ὀθωμανικῆς καὶ βουλγαρικῆς κατοχῆς, τὰ σχολειὰ τους λέγονταν ἐπίσημα τουρκικά. Ἀπλῶς σήμερα οἱ Τοῦρκοι στὴν Θράκη ἔχουν αὐξηθεῖ ἀριθμητικά, ὄχι μόνο διὰ τῶν γενέσεων ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ προσηλυτισμοῦ, γεγονὸς φυσικὸ καὶ ἀποδεκτὸ γιὰ τὸν τουρκισμό. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε σ’ αὐτοὺς ὅτι εἶναι Τοῦρκοι. Οἱ νέες γενιὲς τους, που ἔμαθαν ἀπὸ τὴν κούνια ὅτι εἶναι Τοῦρκοι, γεννοῦν καὶ μεγαλώνουν Τούρκους. Δὲν ἀποδέχονται τὴν ἑλληνικὴ ἄποψη καὶ διαμαρτύρονται γιὰ προσηλυτισμὸ ἐκ μέρους μας καὶ καταπάτηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ λοιπῶν.

Ὅταν λοιπὸν κυβερνηθοῦμε ἀπὸ κεῖνη τὴν γνήσια πατριωτικὴ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, θὰ βρισκόμαστε πρὸ τετελεσμένων καὶ πῶς θὰ πείσουμε τοὺς ἀνθρώπους ὅτι δὲν εἶναι Τοῦρκοι; Προτείνω τὰ κάτωθι.

Α) Ὁ κάθε πολίτης (διότι δὲν θὰ ὑπάρχουν ὑπήκοοι ὅπως τώρα) νὰ ἔχει τὸ ἐλεύθερο δικαίωμα παντὸς αὐτοπροσδιορισμοῦ. (Εάν δεν δέχεται την Ελληνικότητα του έστω και σαν μουσουλμάνος, και δηλώνει τούρκος, έχουμε καταπάτηση της Συνθήκης της Λωζάννης, η οποία μιλάει ξεκάθαρα για παραμονή μόνο των Ελλήνων μουσουλμάνων, και επομένος πρέπει να ΑΠΕΛΑΘΕΙ.

Β) Ἀπαγόρευση χρήσης καὶ διακίνησης τουρκικῶν ἐθνικιστικῶν συμβόλων, ἑορτασμοῦ τουρκικῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν καὶ ὁνοματοθεσίας ἐπιχειρήσεων στὰ τουρκικά (καὶ γενικὰ ξενόγλωσσα, διότι ἐδῶ εἶναι Ἑλλάς – Υπάρχει ήδη ο νόμος απλά δεν εφαρμόζεται).

Ὅλα τὰ προαναφερθέντα στὸ πνεῦμα τοῦ – Θέλεις νὰ λέγεσαι Τοῦρκος, κύριε; Θέλεις νὰ τὸ ἀναγράφεις στὴν ταυτότητά σου; Κανένα πρόβλημα. Ὁρίστε, εἶσαι Τοῦρκος…Ἀλλά: ὅποιος θέλει καὶ θὰ λέγεται Τοῦρκος ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ θὰ τύχει τῆς ἀντίστοιχης ἀντιμετώπισης ἀπὸ τὸ Κράτος.(Σύμφωνα πάντα με τις υπογεγραμμένες συνθήκες – Λωζάννης) Ἀντιμετώπηση, που μόνο ἕνα γνήσιο πατριωτικὸ Ἑλληνικὸ Κράτος θὰ ἔκρινε ὅτι ἁρμόζει στοὺς Τούρκους…καὶ ὁ νοῶν νοείτω.

Δὲν διεκδικῶ τὸ ἀλάθητο στὶς παραπάνω θέσεις. Δὲν ὑποστηρίζω καμμία βεβαιότητα γιὰ τὴν βιωσιμότητά τους. Ὡστόσο θεωρῶ ὅτι μία ἀναθεώρηση καὶ ἡ ἀναλυτικότερη προσέγγιση τῶν θέσεων αὐτῶν, θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς μελλοντικοὺς Ἕλληνες ἡγήτορες.

 
Σπάρτακος Τανασίδης
Γραμματέας Ν.Ε.Μ. Ξάνθης
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply