Τὰ περιττά.

Κάποιοι ἄνθρωποι ἔχουν κατακλύσει τὸ σπίτι τοὺς καί τὶς ντουλάπες τους μὲ πράγματα τοῦ χθές, τὰ ὁποῖα ἀρνοῦνται πεισματικὰ νὰ ἀπελευθερώσουν.
Παλιὰ ῥοῦχα, ἄλλης ἐποχῆς ἤ λαθεμένης ἐπιλογῆς, ποὺ ἔχουν παρὰ πολλὰ χρόνια νὰ φορέσουν, ἄχρηστα διακοσμητικά, φθαρμένα πιάτα, σπασμένες κοῦπες, ἀποξηραμένες ἀνθοδέσμες καὶ πολλὰ ἄλλα.
Γιατί δέν πετάμε, δέν ξεκαθαρίζουμε καὶ δεν χαρίζουμε αὐτά τά πράγματα, πού δέν χρησιμοποιοῦμε πιά;
Ἀπὸ φόβο.
Τὰ πράγματά ποὺ δὲν χρησιμοποιοῦμε, ἀλλὰ καὶ δὲν μᾶς ἀρέσουν πιά, εἶναι πράγματα νεκρά, ποὺ ὄχι μόνο δὲν μᾶς δίνουν κάτι, ἀλλὰ μᾶς κλέβουν καὶ τὴν ἐνέργεια.
Ὅλοι μας ἔχουμε κάνει κάποιες λαθεμένες ἐπιλογές, σὲ σχέση μὲ τὰ ῥοῦχα μας, τὰ ὁποῖα ὅταν τὰ βλέπουμε καθημερινὰ μπροστά μας, μᾶς δημιουργοῦν σύγχυση στὴν αἰσθήση τοῦ προσωπικοῦ μας στύλ.
Ἐπειδὴ τὰ ἀγοράσαμε κάποτε δὲν σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ τὰ κρατήσουμε γιὰ πάντα.
Ξεκαθαρίζοντάς τὶς ντουλάπες μας, ἀπό τὶς προηγούμενες ἐνσαρκώσεις μας, ἐξασφαλίζουμε χῶρο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλευθερία νὰ διαλέξουμε ἐκεῖνα τὰ ῥοῦχα, ποὺ ἀντιπροσωπεύουν αὐτὸ ποὺ εἴμαστε τώρα.
Χαρίζοντας αὐτὰ τὰ πράγματα, ποὺ εἶναι σὲ καλὴ καταστάση σὲ κάποιους ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ τὰ χρειάζονται, τότε ἐκεῖνα μπορεῖ νὰ ξαναζωντανέψουν.
Πετῶντας τὰ φθαρμένα πράγματα ἀφήνουμε χῶρο στὴν ζωή  μας νὰ ἀναπνεύσει.
Τὸ σπίτι μας εἶναι ἔνα σύμβολο τῆς προσωπικότητάς μας κι ἂν τὸ παρατηρήσουμε μποροῦμε νὰ μάθουμε πολλὰ πράγματα γιὰ τὸν ἑαυτό μας, γιὰ τὶς συνήθειές μας, τὴν νοοτροπία μας καὶ τὶς συμπεριφορές μας.

Αὐτοί ποὺ δὲν πετοῦν ποτὲ καὶ τίποτε εἶναι ἐκεῖνοι ποὺυ δυσκολεύονται νὰ ξεφύγουν καὶ ἀπὸ τὸ παρελθόν τους, ζῶντας τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς τους στὸ χθές. Ξεκαθαρίζοντας τὸν χῶρο μας, αὐτὸ θὰ ἔχει ἐξαιρετικὰ ἀποτελέσματα καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῆς πνευματικῆς στάσης μας ἀπέναντι στὴν ζωή. Τὸ κάθε πρᾶγμα μέσα στο σπίτι μας ἀλλὰ καὶ στὸ ντύσιμό μας λέει μιὰ λέξη κι ὅλα μαζὶ μιὰ ἱστορία, τὴν δική μας ἱστορία.
Ποτὲ δεν εἶναι ἀργὰ νὰ γίνουμε αὐτό ποὺ πραγματικὰ θέλουμε νὰ εἴμαστε.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 64 times, 1 visits today)
Leave a Reply