Ἀπό ποῦ κατάγεται ὁ ἄνθρωπος;

Ἀπό ποῦ κατάγεται ὁ ἄνθρωπος;Στὸ Dmanisi, στὴν Δημοκρατία τῆς Γεωργίας, βρέθηκαν κρανία ἡλικίας 1,8 ἐκατομμυρίων ἐτῶν.

Ἔτσι ἀλλάζει ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἀφρική.

Στὴν φωτογραφία ἐπάνω:
Ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ Φωτογραφία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν δεξιά, ποὺ μᾶς ἔλεγαν μέχρι τώρα.

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 48 times, 1 visits today)
Leave a Reply