Ἄς γίνουμε ἐμεῖς ὁ ἔρως, ἀντὶ νὰ τὸν καταναλώνουμε…

Holding Fragile LoveΚάποτε οἱ γονεῖς καὶ ὁ οἰκογενειακὸς περίγυρος πίεζαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ παντρευτοῦν. Τώρα οἱ ἐποχὲς ἄλλαξαν, τοὺς πιέζουν γιὰ νὰ χωρίσουν.

Ἕνα παιδὶ μοῦ ἔλεγε μιὰν ἡμέρα ὅτι περνάει βαρετὰ τὰ Σαββατοκύριακα μὲ τοὺς γονεῖς του ἐνῶ τὰ περισσότερα παιδιὰ στὴν τάξη του περνοῦν τὰ Σαββατοκύριακα ἀνάμεσα στοὺς δύο γονεῖς καὶ μοιάζει στὰ μάτια του ἡ ζωή τους νὰ ἔχει πιὸ πολὺ σασπένς.
Τὰ διαζύγια κοντεύουν νὰ γίνουν ἔνας φυσιολογικὸς σταθμὸς στὴ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου.
 Ἡ πιστὴ στὴν ἀγάπη ἔχει χαθεῖ, οἱ σχέσεις περνοῦμ κρίση καὶ ἔχει αὐξηθεῖ δραματικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀπογοητευμένων καὶ πληγωμένων ἀνθρώπων.
Μαζί τους ἔχουν αὐξηθεῖ οἱ ἄμυνες καὶ τὰ τείχη ποὺ ὁ καθένας ὑψώνει στὴν καρδιά του.

Οἱ περισσότεροι φοβοῦνται τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἀγάπη γιατὶ χάνουν τὸν ἔλεγχο, ἀλλὰ μοιάζουν μὲ τοὺς ἀλκοολικοὺς ποὺ θέλουν ἕνα ἀκόμη ποτὸ γιὰ τὸν δρόμο…
Ἔτσι λοιπὸν πιστεύουν ὅτι ὁ ἑπόμενος ἔρωτας θὰ τοὺς θεραπεύσει ἀπὸ τὰ βάσανα καὶ τοὺς φόβους τους, χωρὶς ὅμως ἐκεῖνοι νὰ κάνουν κάποιο βῆμα γιὰ νὰ ἀλλάξουν.
Μένουν ἀμετακίνητοι, περιμένοντας νὰ ἔρθει κάτι ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὶς προσδοκίες τους.

Καί τί σύμπτωση!!!
Ὁ ἑπόμενος ἢ ἡ ἑπομένη ἔχει πἀρα πολλὰ κοινὰ στοιχεῖα μὲ τὸν προηγούμενο ἡ τὴν προηγουμένη.

Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἀναγνωρίσουμε αὐτοὺς τοὺς φόβους καί τὶς συμπεριφορὲς ποὺ μᾶς κάνουνν νὰ διώχνουμε τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἀγάπη μακριά.
 Καὶ νομίζω πὼς πρέπει νὰ μάθουμέ πῶς νὰ γίνουμε ὁ ἔρωτας ἀντὶ νὰ τὸν ἀναζητοῦμε, ἔτσι ὥστε ἐμεὶς νὰ τὸν δημιουργοῦμε ἀντὶ να τὸν καταναλώνουμε.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 108 times, 1 visits today)
Leave a Reply