Αὐτὰ τὰ χρυσᾶ νηματοειδῆ ἀντικείμενα…

Αὐτὰ τὰ χρυσὰ νηματοειδῆ ἀντικείμενα...Χρυσὸ νηματοειδὲς ἀντικείμενο βρέθηκε στὴν Ἀνταρτική,  ἡλικίας 20.000 ἐτῶν:

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1977 τὸ ἐπιστημονικὸ ἰστιτοῦτο Ἀρκτικῆς καὶ Ἀνταρκτικῆς τοῦ Λένινγραντ, ἔκανε γεώτρηση σὲ μεγάλο βάθος στὴν Ἀνταρτική.
Τὰ δείγματα πάγου ποὺ ἔβγαλαν ἦταν ἡλικίας 20.000 ἐτῶν.
Τὰ κομμάτια πάγου μετεφέρθησααν στὸ Λένιγκραντ.

Ἐκεῖ ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς, Ἀκαδημαικὸς ΕΚ Fedorov ἀναλύοντας τὸν πάγο, βρῆκε μεταλλικὸ νηματοειδὲς ἀντικείμενο.
(Φωτογραφία ἐπάνω)

Χρησιμοποιῶντας ὀξέα –ὑδροχλωτικο, θειϊκό, νιτρικὸ καὶ ὀξικὸ ὀξὺ, εἶδε ὅτι τὸ ἀντικείμενο δὲν διαλύεται.
Ἦταν κατασκευασμένο ἀπὸ χρυσὸ καὶ ἄργυρο.

Ποιός κατεσκεύασε λοιπόν αὐτό τό ἀντικείμενο, πρίν ἀπό 20.000 χρόνια;

Στὶς 22 Ἰουνίου τοῦ 1844 ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα «The Times» ἔγραψε ὅτι στὴν Ἀνταρτικὴ βρέθηκε χρυσὸ νῆμα ἡλικίας χιλιάδων ἐτῶν.
Χρυσὸ σύρμα ἐπίσης βρέθηκε στὴν Αὐστραλία, σὲ ἀσβεστόλιθο καὶ τὸ 1957 στὴν Ἀφρική, μέσα σὲ γρανίτη.

Ὅλα ἦταν ἡλικίας ἐκατομμυρίων ἐτῶν.

Δαρίβας Παναγιώτης

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply