Κεφαλικό φόρο;

Κεφαλικό φόρο;Κεφαλικὸ φόρο ζητάει Γερμανὸς ἀξιωματοῦχος, γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Καὶ τὰ 650 εὐρῶ τέλος ἐπιτηδεύματος, ἔδω καὶ τέσσερα χρόνια, τί εἶναι ῥέ ἀλήτῃ;
Ἡ «δήμευση» καταθέσεων γιά πλάστα χρέη, δημιουργημένα σέ μιά ὑφεσιακή οἰκονομία;
Τό PSI καί τά ἀποθεματικά μας;
Ἡ ἀδίστακτη φορολογία ἀκινήτων, μέ πλαστές ἀντικειμενικές ἀξίες;

Δηλαδή τί ἄλλο θέλετε ῥέ κουφάλες;

Ἀεὶ σιχτὶρ εὐρω-καθάρματα

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκών

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply