Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ Ἔρως εἶναι μία ἐπανάστασις…

Ἔτσι κι ἀλλιῶς ὁ Ἔρως εἶναι μιὰ ἐπανάστασις…

ἐνάντια στὴν πεζότητα…

ἐνάντια στοὺς φόβους…

ἐνάντια σὲ ὅ,τι γνώριζες μέχρι τώρα…

εἶναι μιὰ πράξις γενναίας καρδιᾶς…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply