Ἔρως (Amour a l'affut), 1890

Ἔρως (Amour a l'affut), 1890Ὁ William Adolphe Bouguereau (1825 –1905) ἦταν καταξιωμένος Γάλλος ἀκαδημαϊκὸς ζωγράφος τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἐξύμνησε τὸ γυναικεῖο γυμνὸ σῶμα μὲ τεχνικὴ ἀρτιότητα, χρησιμοποιῶντας ὡς πρόσχημα μία καλυμμένη μυθολογικὴ θεματολογία.

Τὰ ἔργα τῶν ἀκαδημαϊκῶν ζωγράφων, ἀνταποκρίνονταν στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ κοινοῦ τῆς ἐποχῆς τους καὶ συνδύαζαν, τὴν ἐρωτικὴ διέγερση μὲ τὴν εὐπρέπεια. Ὁ Μπουγκερῶ ἦταν ὁ καλλιτέχνης ποὺ ἔκφρασε περισσότερο ἀπὸ κάθε ἂλλον τὴ φιληδονία τοῦ 19ου αἰῶνος. Ὁ πίνακάς του «Νύμφες καὶ Σάτυρος» (1873) ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τοῦ ὕφους του…

Ὁ Ἔρως τοῦ Bouguereau, χαμογελαστὸς, φαινομενικὰ ἀδιάφορος· στάση ἡρεμίας, ἀθῶο βλέμμα ποὺ στὸ βᾶθος τρεμοπαίζει λάμψη σκανδαλιᾶς… τὸ μειδίαμα συγκρατεῖται πρὶν γίνει γέλιο. Ὁ στόχος ἔχει ἐπιλεγεῖ· τὸ βέλος εἶναι ἔτοιμο… 
Καλημέρα Ἔρωτα…
(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply