Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.

Ἔγραφε ὁ πολὺ καλὸς φίλος Μιχάλης πρὸ χθές, ἀπὸ τὸ Νιοῦ Τζέρσεϋ, πὼς εἶναι ἄδικο νὰ ἔχουμε ἐδῶ 23 βαθμοὺς Κελσίου κι ἐκεῖ νὰ φτυαρίζουν χιόνι*, πρὸ κειμένου νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια τους…
Χιόνι τὸ ὁποῖον ἔχει φθάσῃ στοὺς 30 πόντους.
Εἱκόνες σὰν κι αὐτήν:Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.1ἐδῶ καὶ ἑβδομάδες, εἶναι πολὺ συνηθισμένες στὶς ΗΠΑ.
Στὴν γέφυρα τοῦ Μπρούκλυν ἐπίσης βλέπουμε αὐτό:

Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.2

Ὅλη ἡ πλευρὰ τοῦ Βορείου Ἡμισφαιρίου ὁμοιάζει μὲ …Πολικὸ Κύκλο… ἐδῶ καὶ μερικὲς ἑβδομάδες!!!

Κι ὄχι βέβαια μόνον στὶς ΗΠΑ.
Τί νά πιάσουμε; Νά πιάσουμε τήν Ἰαπωνία;
Ἡ Ἀθηνᾶ, ποὺ αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ζεῖ στὴ Ἰαπωνία, πῆγε μίαν ἐκδρομή… Σὲ μόλις πέντε ὧρες αὐτὴ ἡ εἰκόνα,

Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.6

ἄλλαξε …χρώματα!!!

Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.7Οὐσιαστικῶς …ἔχασε τὰ χρώματά της!!!
Ποῦ νά κυττάξουμε λοιπόν καί νά μήν δοῦμε ἀνάλογες εἰκόνες;
Ἔως τὴν Βενετία ἔφθασαν τὰ χιόνια καὶ οἱ πάγοι… Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.3

Κι ἐδῶ;
Ἐδῶ γιατί δέν ἔφθασαν οἱ πάγοι; Γιατί μᾶς ξέχασαν τά χιόνια; Γιατί μόλις πῆγαν νά μᾶς …ἀγγίξουν, ἄλλαξαν δρόμο καί …χάθηκαν;

Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.5
Τί συμβαίνει στόν πλανήτη;
Τί ἄλλαξε καί «διαχωρίζονται» σέ θερμές καί ψυχρές ζῶνες τμήματα κοντινῶν γεωγραφικῶν περιοχῶν;
Καί γιατί δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε ὅλα αὐτά πού ἔως προσφάτως …λειτουργοῦσαν πολύ πιό …λογικά;
Καί εἶναι μόνον οἱ θερμοκρασίες ἤ συμβαίνουν κι ἄλλα, πού ἀδυνατοῦμε νά ἐρμηνεύσουμε καί νά κατατάξουμε στήν …σωστή τους θέσιν καί σειρά;

Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω, διὰ τῆς παρατηρήσεως κι ὄχι διὰ τῆς …ἀποδεκτῆς λογικῆς ἐρμηνείας, εἶναι πὼς κάτι δὲν πάει καλά.
Κάτι ἀλλάζει γύρω μας, ταχύτατα καὶ βίαια. Κι αὐτὸ τὸ κάτι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸν πλανήτη καὶ τὶς σταθερές του.
Σταθερὲς ποὺ παραβιάσαμε καὶ ἀγνοήσαμε… Ὄχι ἐμεῖς οἱ ἁπλοῖ θνητοί, ἀλλὰ οἱ «ἐπιστήμονες» καὶ οἱ κυβερνήσεις, καθὼς κι ὅλο τὸ σύστημα ποὺ τοὺς στηρίζει καὶ τοὺς χρηματοδοτεῖ.
Κι αὐτὸ τὸ κάτι λέγεται …Χάος!!!
Ναί, χαοτικὲς καταστάσεις ἀντιμετωπίζουμε!!! Διαρκῶς!!!
Καὶ ὅπου Χάος ἀπὸ πίσω ἔρχεται, ὄχι ἄμεσα, ἀλλὰ βέβαια, ἡ Τάξις καὶ ἡ Ἀρμονία…

Τί θά δοῦμε;
Οὔτε ποὺ θέλω νὰ φανταστῶ…
Πάντως σίγουρα δὲν θὰ εἶναι καὶ τόσο …συνήθη αὐτὰ ποὺ θὰ δοῦμε!!!
Καὶ σίγουρα ἐμπεριέχουν βία… Ἀκραῖα φαινόμενα ἀπὸ τὶς καιρικὲς συνθῆκες ἔως τὶς κοινωνικὲς συμπεριφορές…
Ὤ, ναί… Εἶναι τόσο ἄμεσα συνδεμένα μεταξύ τους, ποὺ θὰ ἦταν ἀνοησία τὸ νὰ μὴν παρατηροῦμε τὰ ὀφθαλμοφανῆ πλέον.

Τί πρέπει νά κάνουμε;
Νὰ ἐναρμονιστοῦμε…
Νὰ ἀπολαύσουμε τὴν διαδρομή, ὅσο περισσότερο μποροῦμε, ἀκόμη κι ἐὰν κάποιες φορὲς μᾶς ξεβολεύει καὶ μᾶς πονᾶ…
Κι ὅσοι θὰ καταφέρουν νὰ ἐναρμονιστοῦν, εἶναι βέβαιον πὼς θὰ μπορέσουν νὰ περάσουν στὴν ἐπομένη φάσιν…
Ὅποια κι ἐὰν θὰ εἶναι…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Αὐτὸ πάλι ποὺ μόλις τώρα ἄρχισαν νὰ μᾶς προειδοποιοῦν γιά ἕνα ἀπό τά θερμότερα καλοκαίρια… Τί εἶναι; Ποῦ τό βάζουμε;

*Ὁ Μιχάλης θεωρεῖ πὼς εἶναι ἄδικο νὰ φτυαρίζῃ. Σωστά. Ἐὰν ἦταν ἐδῶ ὅμως πάλι θὰ φτυάριζε… Μόνον ποὺ θὰ φτυάριζε χῶμα, πρὸ κειμένου νὰ φροντίσῃ γιὰ τὴν τροφή του.

σχετικὰ θέματα:

Ἦτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετο…

Τὸ χάος ἐξαπλώνεται!

Τώρα ζοῦμε στὸ Χάος μας!

Ἡ παράνοια!

Τὸ χάος ποὺ φέρνουν οἱ Ναιναίκοι!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

(Visited 226 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ οἱ παγετῶνες …αὐξομειώνονται!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply