Τὸ χάος ποὺ φέρνουν οἱ Ναιναῖκοι!

Τὸ χάος ποὺ φέρνουν οἱ Ναιναίκοι!Αὐτὸ πάλι τὸ βρῆκα στὴν σελίδα φίλων στὸ  facebook, κι ἀπεφάσισα νὰ τὸ παρουσιάσω.

Οἱ εἰκόνες σκληρές, ἀλλὰ χθεσινές… Ἐδῶ γύρω, μέσα στὴν καθημερινότητά μας καὶ στὴν ζωή μας. Ὅπως καὶ στὴν γειτονιά μας.

Οἱ εἰκόνες εἶναι ἔτσι ἐπιλεγμένες, πρὸ κειμένου νὰ καταδείξουν τὴν συλλογικὴ ἀντίδρασι κάποιων, ἰδίως γιὰ ὅσα μέτρα λαμβάνονται κατὰ τῆς γενικοτέρας ἐλευθερίας.
Ναί, οἱ μοχλοὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἀσκοῦνται πιέσεις, προέρχονται καὶ βασίζονται ἰδίως σὲ οἰκονομικὰ μέσα. Μέσα ποὺ καθηλώνουν καὶ ἀκινητοποιοῦν τοὺς πληθυσμούς.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτά!

Δὲν εἶναι μόνον αὐτὰ ποὺ οἱ περισσότεροι διακρίνουν.
Εἶναι πάρα πολλὰ περισσότερα!

Ἔχω ξαναγράψει πὼς αὐτὸ ποὺ τρέμουν οἱ ἐκάστοτε κυβερνῆτες δὲν εἶναι ἕνας λαός, ἕνα πλῆθος, μία ἄμορφη μᾶζα. Ἀδιαφοροῦν ἐν  τελῶς!
Ξέρουν πὼς δὲν μπορεῖ κάτι τέτοιο νὰ τοὺς ἀνατρέψῃ κανέναν σχεδιασμό.
Λίγοι δοσίλογοι μέσα στὸ πλῆθος, παρεούλα μὲ μερικοὺς ἐκτός, συνθέτουν ἕνα θαυμάσιον τοπίον ποὺ καταλήγει στὴν φίμωσι τῶν πάντων.

Τὸ πρόβλημά τους εἶναι ἀλλοῦ! Εἶναι στὴν χαοτικὴ εἰκόνα ποὺ δομεῖται! Αὐτὴν ποὺ τελικῶς ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ νὰ ἐλέγξουν! Διότι μόνον ἡ ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου τοὺς τρομοκρατεῖ. Κι αὐτὴ ἡ ἀπώλεια ἐλέγχου, ποὺ τόσο μεθοδικὰ ἀσκοῦν ἐδῶ κι αἰῶνες, εἶναι ὁ μοναδικός τους τρόμος!

Φιλονόη.

Σημείωσις:

Ναιναῖκοι κι ὄχι Νενέκοι, ἐκ τοῦ σὲ «ὅλα ΝΑΙ»!

(Visited 51 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ χάος ποὺ φέρνουν οἱ Ναιναῖκοι!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ χάος ποὺ φέρνουν οἱ Ναιναίκοι! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply