Τὰ ταχυφαγεῖα τῶν παππούδων μας.

Τὰ ταχυφαγεῖα τῶν παππούδων μας.Στὴν Πομπηΐα, ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ καταστήματα μικρογευμάτων, ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε τὸ everest, ὅπου περνῶντας ἀγόραζες σάντουιτς ἤ πίτσα…

(Ναί, ἡ πίτσα εἶναι ἰδέα Ἑλληνική: τὸ πρόχειρο φαγητό: ἐπάνω σὲ ἕνα κομμάτι ζυμάρι ἔβαζες ὅ,τι βρισκόταν καὶ τὸ ἔψηνες λίγο στὸν φοῦρνο.)

Καὶ στὸν πάγκο αὐτὸν ποὺ βλέπετε (παραπάνω) ὑπῆρχον δοχεῖα μὲ ῥοφήματα, ποὺ διετηροῦντο θερμὰ ἤ κρύα καὶ σᾶς ἔβαζαν σὲ ἕνα ποτήρι.
(Γι’ αὐτὸ λέμε ὅτι οἱ κλασσικοὶ τὰ εἴχαν ἀνακαλύψει ὅλα)!

Παναγιώτης Μαρίνης

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply