Κι ὅταν ὁ ἐμπρηστὴς ἀνάβῃ τὸ σπίρτο…

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, σὲ μίαν διαδικτυακή μου περιήγησιν, ἀνεκάλυψα μίαν πολὺ …περίεργη φωτογραφία.
Μία φωτογραφία ἀπὸ ἕνα καλλιτεχνικὸ γεγονός, ποὺ ἔλαβε χῶρα ἐδῶ, στὴν Θεσσαλονίκη μας, μόλις τὸν περασμένο Σεπτέμβριο.
Ἡ ἔκθεσις, διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται, δὲν γνωρίζω ἐὰν πράγματι ἦταν μία ἔκθεσις ἔργων τέχνης ἤ ἐὰν ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πολλά, παρόμοια ἐκεῖνα ὀργανώματα, ποὺ στόχο ἔχουν τὴν καταστροφὴ τῆς …ἀντιλήψεῶς μας περὶ τέχνης.
Ἀλλὰ τὸ θέμα μας σήμερα δὲν εἶναι ἡ ὅποια ἀντίληψις περὶ τέχνης, ἀλλὰ τὸ τὶ θέλει νὰ μᾶς πῇ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ τέχνη. Κι ὅταν ὁ ἐμπρηστὴς ἀνάβῃ τὸ σπίρτο...1

Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει, καὶ στὸ ὁποῖον θέλω νὰ ἑστιάσω, εἶναι ἡ θεματολογία τῆς παραπάνω εἰκόνας.
Μία εἰκόνα καταστροφῆς, ποὺ κατ΄  ἐμέ, βάσει πάντα αὐτῶν ποὺ τὸ δικό μου μάτι βλέπει καὶ κρίνει, δὲν εἶναι καὶ τόσο πολὺ σχετιζομένη μὲ τὸ …παρελθόν μας ἀλλὰ μὲ τὸ …μέλλον μας!

Μὲ τὸ μέλλον μας… Ναί.
Διότι ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ τῆς Νοτίου Εὐρώπης αὐτὴν τὴν στιγμὴ συντελεῖται.
Μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἀπόλυτον ἀπαξίωσιν τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν καὶ μᾶς πτωχοποιοῦν τόσο πολύ, ποὺ ὅλοι μας πλέον ἀναγνωρίζουμε πὼς ἡ χώρα θὰ χρειαστῇ πολλὲς πολλὲς δεκαετίες γιὰ νὰ ἀνακάμψῃ, ἐὰν ποτὲ καταφέρῃ φυσικὰ νὰ ἀνακάμψῃ.
Μὲ τὴν διαφορὰ ὅμως πὼς στὴν παραπάνω φωτογραφία ἡ πρώτη χώρα ποὺ ἔπρεπε νὰ καῇ εἶναι ἡ δική μας…
Ἀλλά… δὲν εἶναι ἡ δική μας!!!

Δὲν γνωρίζω ἐὰν ἡ φωτιά, πάντα συμφώνως μὲ τὸν καλλιτέχνη, ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν Ἰσπανία ἤ ἀπὸ τὴν Ἰταλία.
Αὐτὸ ποὺ ἐγὼ βλέπω εἶναι πὼς ἡ φωτιὰ καταλήγει σὲ ἐμᾶς…
Μὰ ἡ Ἰσπανία, καθὼς καὶ ἡ Ἰταλία, ἀκόμη διαθέτουν κάποιες βιομηχανίες καὶ κάποιες δομὲς τέτοιες, ποὺ μποροῦν  νὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ «κρατηθοῦν» περισσότερο χρόνο ζωντανές.
Γιατί λοιπόν ὁ καλλιτέχνης ξεκινᾷ ἀπό ἐκεῖ νά ἐκφράσῃ τίς πυρομανεῖς του τάσεις;
Γιατί δέν ξεκινᾷ ἀπό ἐδῶ, πού οὔτως ἤ ἄλλως, εἴμαστε σχεδόν …στάκτες;

Ἐδῶ μᾶς θέλω…
Τί θέλει νά πῇ ὁ …ποιητής;
Διότι κάτι θέλει νὰ πῇ… Καὶ εἶναι σοβαρό… Καὶ μᾶς ἀφορᾷ…
Καὶ ναί, ἔρχεται!!! Τὸ ὀσμιζόμασε ΟΛΟΙ μας!

Φιλονόη

Σημείωσις.

Δύο περιστατικὰ θυμήθηκα ὅταν εἶδα τὴν παραπάνω εἰκόνα.

Αὐτό:Κι ὅταν ὁ ἐμπρηστὴς ἀνάβῃ τὸ σπίρτο...2

κι αὐτό:Κι ὅταν ὁ ἐμπρηστὴς ἀνάβῃ τὸ σπίρτο...3

Κατὰ τὰ ἄλλα νομίζω πὼς κατάλαβα…
Κι αὐτὸ ποὺ κατάλαβα εἶναι πὼς τὸ …οἴκημα θὰ καῇ.
Κι ὄχι, δὲν θὰ τὸ κάψῃ ὁ σφετεριστής…
Ὁ ἰδιοκτήτης τὸ καίει…

Υ.Γ. Μωρὲ σοῦ λέω θὰ τὸ νικήσουμε τὸ θεριό… Τὸν χρόνο του θέλει!!!

φωτογραφία

καὶ ἀπεικονίσεις ἀπὸ   ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply