Ἐπαναλαμβανόμενες …«συμπτώσεις»!!!

Ἐπαναλαμβανόμενες συμπτώσεις….Ἐπαναλαμβανόμενες ...«συμπτώσεις»!!!1

Βιτάλι Κλίτσκο, ὁ ἡγέτης τῆς «ἐπαναστάσεως»…

Ἐπαναλαμβανόμενες ...«συμπτώσεις»!!!3Ἐπαναλαμβανόμενες ...«συμπτώσεις»!!!2Ὄθων Δρακάτος

Εἶναι σὰν τὸ δικό μας τὸ Ἀλεξέι…
Ἀπὸ …«ἐπανάστασιν» τὸ ἔπαθε κι αὐτό…Ἐπαναλαμβανόμενες ...«συμπτώσεις»!!!4

Μὲ μίαν διαφορά… Μικρή, ὄχι σοβαρή…
Τὸ Ἀλεξέι κάνει ἄλλου εἴδους …«ἐπανάστασιν», πιὸ …γραβατομένη!!!Ἐπαναλαμβανόμενες ...«συμπτώσεις»!!!5
Πάντα ὅμως μὲ τοὺς ἰδίους χρηματοδότες, τὰ ἴδια ἀφεντικὰ καὶ ἀκολουθῶντας τὴν ἴδια γραμμή, ποὺ ὅμως …ἄλλοι χαράζουν!!!

Ἐπαναλαμβανόμενες ...«συμπτώσεις»!!!6Καλῶς ὁρίσαμε στὴν σκληρὴ πραγματικότητα!

Καλοῦ κακοῦ ὄμως, γιὰ νὰ βεβαιθοῦμε… ῥίξτε καὶ σὲ αὐτὸ μίαν ματιά…

Ἵδρυμα Levy καὶ «Αὐγὴ» συνεργάζονται γιὰ τὴν …σωτηρία μας!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1.Ο JOHN KERRY ἀνεκάλυψε τὶς ῥίζες του… Βρὲ κάτι συμπτώσεις…Ἐπαναλαμβανόμενες ...«συμπτώσεις»!!!7

Υ.Γ.2. Ὁ  John Kerry, χαιρετᾶ τὸν «…«Ουκρανό»…» ὀλιγἀρχη Petro Poroshenko ( Ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς) ,περιστοιχιζόμενος ἀπὸ τὸν «πρωθυπουργό» Ἀρσένι Γιατσένιουκ (ἰδίας καταγωγῆς), καὶ τὸν ἡγέτη τῆς «Επααστάσεως»’ Βιτάλι Κλίτσκ,ο ἐπίσης ὁμοίας καταγωγῆς…. Βρε κάτι συμπτώσεις…..Ἐπαναλαμβανόμενες ...«συμπτώσεις»!!!6
Ὄθων Δρακάτος

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply