Τό κράτος πρέπει νά σώσουμε ἤ τήν Πατρίδα;

Τό κράτος πρέπει νά σώσουμε ἤ τήν Πατρίδα;Ὅταν οἱ Ἕλληνες δηλώνουν ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, δεν ἐννοοῦν πως εἶναι ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὸν «θεσμό” τοῦ πολιτικοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ πρόσωπα. Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἕλληνα πρὸς τὸν λεβέντη, τσολιὰ πολιτικό, ὁ ὁποῖος θὰ (ξανά)ἐμφανιστεῖ ὡσὰν Ἀνδρέας Παπανδρέου καὶ θὰ μοιράζει παράδες γιὰ νὰ «χορτάσουμε ψωμάκι», παραμένει ἀδιάβλητη. Δὲν τρέφω καμμία ἐλπίδα πὼς θὰ ἀλλάξει ποτὲ ἡ ἄποψη τοῦ Ἕλληνα γιὰ τὸ κράτος. Τὸ κράτος, γιὰ τὸν μέσο Ἕλληνα, δὲν φταίει σὲ τίποτα ὡς θεσμός. Ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ πολιτικοί ποὺ δεν τὸ χειρίζονται σωστά.

Δυστυχῶς σὲ αὐτὴ τὴν ἄποψη συμβάλει ὁ τεράστιος ἀριθμὸς κρατικοδίαιτων.
Αὐτοὶ γνωρίζουν πὼς ἡ ὕπαρξή τους εἶναι ταυτόσημη μὲ τὸ κράτος καὶ καταφέρνουν κατέχοντας τὴν δύναμη τοῦ νομοθέτη, τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καὶ τῆς «παιδείας», νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἰδέα τοῦ κράτους, ὡς κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι ὑπεράνω τῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας, τοῦ δικαίου καί, κυρίως, τῆς πατρίδας.
 Τὸ μεγαλύτερο κατόρθωμα ὅλων αὐτῶν τῶν καθαρμάτων, εἶναι πὼς ἔχουν πείσει τὸν λαό πὼς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὑποστεῖ θυσίες σὲ βαθμὸ καταστροφῆς, ὥστε νὰ ἐπιβιώσουν ὅλοι οἱ κρατικοὶ σκύλοι.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Τό κράτος πρέπει νά σώσουμε ἤ τήν Πατρίδα;

Leave a Reply