Ἀκραῖοι καὶ μεσαῖοι.

Ἀκραῖοι καὶ μεσαῖοι.

==Αὐτὸς ποῦ εἶναι φιλόπατρις εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος; Αὐτός ποὺ δὲν πολυκαταλαβαίνει ἀπὸ πατρίδα κι ἀπὸ ἔθνος καὶ ζεῖ ζωὴ ἰδιωτικὴ εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος;

==Αὐτός ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ τῆς κονωνίας καὶ τῆς πολιτείας εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος; Αὐτός ποὺ δὲν πολυκαταλαβαίνει ἀπὸ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ ζεῖ ζωὴ ἰδιωτικὴ καὶ στὴν πολιτικὴ βλέπει τὴν πελατειακὴ σχέσι ποὺ θὰ βοηθήσει τὸ προσωπικό του ὤφελος εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος;

==Αὐτός πού ἔχει ἀξίες καὶ θέσεις καί τίς ὑπερασπίζεται εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος; Αὐτὸς πού δέν πολυκαταλαβαίνει ἀπὸ ἀξίες ἀλλὰ τοῦ ἀρέσει μία κοινωνία χωρὶς πυξίδα εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος;

==Αὐτός πού σκέπτεται μέ ὅρους πολιτικούς-ἰδεολογικούς εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος; Αὐτός πού τά λοιδωρεῖ ὅλα αὐτά καί σκέπτεται μέ ὅρους διαφθορᾶς καί κρίνει τούς πολιτικούς ἀνάλογα μέ τήν πανουργία τους στήν κάθε εἴδους διασπάθισι τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ στήν πελατειακή δικτύωσί τους εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος;

==Ὁ πολιτικός πού βλέπει τήν πολιτικὴ ὡς μιά προσοδοφόρο καί πολυτελή καρριέρα εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος; Τά πολιτικὰ κόμματά πού εἶναι ἁπλῶς ὁμάδες νομῆς τῆς ἐξουσίας καὶ θεωρεῖται φυσικό νά ἀλλάζουν θέσεις προεκλογικῶς-μετεκλογικῶς εἶναι ἀκραῖα ἢ μεσαῖα;

==Τὸ ὅ,τι ὅταν ὑπογραμμίζεις ὅτι ὁ κ. πρωθυπουργὸς ἄλλα ἔλεγε προεκλογικῶς κι ἄλλα μετεκλογικῶς καί σέ κοιτάζουν μέ οἶκτο ὡς ἀπίθανα ἀφελῆ· αὐτό τὸ θεωρεῖτε ἀκραῖο ἢ μεσαῖο κοινωνικό φαινόμενο;

==Ἡ ἄποψις πού ἔχουν οἱ πολλοί γιά τόν βουλευτή τους: «ἔφαγε αὐτὸς ἀλλὰ κάτι φάγαμε κι ἐμείς», τὴν θεωρεῖτε ἀκραῖο ἢ μεσαῖο κοινωνικὸ φαινόμενο;

==Αὐτός πού ἐνδιαφέρεται γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματά του καί ἐπιμένει νά ‘χει τό Δικαίωμα καί αὐτός τοῦ λόγου καὶ τῆς γνώμης εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος; Αὐτός πού οἰκειοθελὼς παραιτεῖται ἀπό τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματά του διά νά ἀκολουθεῖ τόν συρμὸ καί τήν εἰκαζομένη «πολιτική (ἢ θρησκευτική) ὀρθότητα» εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος; Αὐτός πού προβάλει ὡς «πιστεύω του» τό «ἔτσι κάνουν ὅλοι στό χωριό (π.χ. πάνε στήν ἐκκλησία)» εἶναι ἀκραῖος ἢ μεσαῖος;

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply