Πάντα μπορεῖς νὰ μάθῃς ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε.

Πάντα μπορεῖς νὰ μάθῃς ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε.Οἱ Ἐσκιμῶοι ἔχουν ἔνα μύθο γιὰ τὸν τάρανδο.
Λένε ὅτι ὁ τάρανδος καὶ ὁ λύκος εἶναι ἕνα.
 Ὁ τάρανδος τρέφει τὸν λύκο καὶ ὁ λύκος διατηρεῖ τὴν δύναμη τοῦ ταράνδου.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ εἶναι τρυφεροὶ μαζί σου καὶ ἄλλοι ποὺ σὲ κάνουν δυνατὸ μὲ τὸν τρόπο τους. Ὑπάρχουν ἐκεῖνοι ποὺ σὲ προστατεύουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ σὲ διδάσκουν νὰ προστατεύεις ἐσὺ τὸν ἑαυτό σου.

Πάντα μπορεῖς νὰ μάθεις κάτι ἀπὸ τὸν καθένα.
Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply