Μόλυνσις ἀπό τά τζάκια;

Ὁ διεφθαρμένος Π.Ο.Υ. ἔχει βαλθεῖ τελευταία νὰ κάνῃ θέμα γιὰ τὴν δῆθεν “ἀτμοσφαιρικὴ μόλυνση” σὲ μία ἀκόμη ἀπόπειρα ἐλέγχου τῶν ἐνεργειακῶν διαθεσίμων τῶν πολιτῶν (π.χ. προωθώντας ἀπαγορεύσεις γιὰ τὰ τζάκια). Εἶναι ὅμως ἔτσι; Ἡ πραγματικότητα γιὰ μία ἀκόμη φορὰ διαψεύδει τοὺς ἀστήρικτους ἰσχυρισμοὺς τοῦ Π.Ο.Υ., ποὺ δὲν ὀφείλονται πουθενὰ παρὰ σὲ ἐπιθυμίες ἐπιβολῆς συγκεκριμένης πολιτικῆς ἀτζέντας:

Happy Earth Day!

The world’s most important environmental indicator — air pollution — has been going down and down since 1900, and will continue to do so for the foreseeable future.

Air pollution is by far the world’s biggest environmental challenge. The WHO estimate that 4.3 million people die each year from indoor air pollution — the almost 3 billion people cooking and keeping warm with terrible fuels like twigs, cardboard and dung. Including the lesser outdoor air pollution, the total death count is 7 million annually – about 1-in-8 deaths.

This makes air pollution much, much more important than global warming or any other concern.

Yet, alarmist claims of imminent doom continue. The most famous, the 1972 Limits To Growth book, expected that increased industrialization would continue to increase air pollution loads until civilization would collapse. This is still the standard vision of the future from Hollywood.

But look at the data to the right. The risk of death from air pollution has declined since 1900 by 75% — and is likely to continue to decline till 2050.

So yes, there are still environmental issues to be tackled. But we’re actually doing pretty good.

Happy Earth Day!

Data from my Cambridge UP book 2013, you can read the chapter here: http://www.copenhagenconsensus.com/publication/air-pollution-0

The graph is from my Foreign Affairs article here: http://www.foreignaffairs.com/articles/137681/bjorn-lomborg/environmental-alarmism-then-and-now

Καὶ προσοχὴ στὸ δεξιὸ γράφημα, ἀναφέρει “risk of death” δηλαδὴ πάλι στατιστικὴ ὑποθετικὴ σαβούρα ποὺ δὲν ἐπιβεβαιώνεται. Ὄχι κάτι τὸ πραγματικὸ δηλαδή.
Αὐτὸ νὰ τὸ προσέχετε, εἶναι τὸ ἴδιο κόλπο μὲ τὸ ἀντικαπνιστικό, πάντα ψελλίζουν γιὰ ἀποτελέσματα “statistically significant” (δὲν σημαίνει κάτι στὴν πράξη, εἶναι τεχνικὸς ὅρος γιὰ ἀποδοχὴ περαιτέρω καταχωρήσεως κάποιων ἀποτελεσμάτων, ὄχι ὅτι αὐτὰ ἰσχύουν) καὶ γιὰ risk factors καὶ γιὰ death risks – ποὺ ἐπίσης δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα. Ἔτσι ὅταν ὁ Π.Ο.Υ. ψελλίζει ὅτι τάχα τὰ ἐπόμενα ἔτη θὰ πεθάνουν τόσα ἐκατομμύρια ἀπὸ τὸ …παθητικὸ κάπνισμα δὲν μπορεῖ νὰ μηνυθῇ, διότι κάνει μία στατιστικὴ πρόβλεψη ποὺ δὲν χρειάζεται ἐπιβεβαίωση. Ἀλλὰ τὸ πόπολο ἀπὸ κάτω δὲν ξέρει τὴν διαφορά, ἔτσι περνοῦν τὴν προπαγάνδα τους καὶ προκαλοῦν ψεύτικες ἐντυπώσεις δίχως νὰ μποροῦν νὰ διωχθοῦν ποινικά.

Φρούριον 

σχετικά:

Γιατί διώκονται οἱ σόμπες καί τά τζάκια;

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἡ κομπίνα τῆς «πράσινης ἀναπτύξεως».

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply