Καὶ ἔρχεται ὁ ΕΝΦΙΑ καὶ οἱ νέοι φόροι…

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ πλέον μένει χωρὶς στηρίγματα καὶ μὲ τάσεις αὐτογκὸλ ..
Τελειώνουν τοὺς ΑΝΕΛ καὶ τὴν ΔΗΜΑΡ…
Οἱ ἀδιάφοροι κλαψουρίζουν τὴν μοῖρα τοὺς κατακερματισμένοι κτλπ…
Χρυσῆ Αὺγὴ καὶ ΚΚΕ ἁπλᾶ δεν ὑπάρχουν γιατὶ λειτουργοῦν ὡς σκουπιδοντενεκέδες τῶν ἀγανακτισμένων γιὰ τὸ πολιτικὸ σύστημα….

Καὶ ἔρχεται ὁ ΕΝΦΥΑ καὶ οἱ νέοι φόροι…..

Ὄθων Δρακάτος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Καὶ ἔρχεται ὁ ΕΝΦΙΑ καὶ οἱ νέοι φόροι…

Leave a Reply