Οἱ καλὲς ἐξηγήσεις…

Οἱ καλὲς ἐξηγήσεις...Κάνουν τοὺς καλοὺς φίλους…

Λέει ὁ σοφός μας λαός.
Ὅμως γιὰ νὰ δοθοῦν ἤ γιὰ νὰ πραγματοποιοῦνται ἀπαιτοῦνται ΔΥΟ πρόσωπα. Αὐτὸς ποὺ ἐξηγεῖται κι αὐτὸς ποὺ ἀκούει.
Τὶς περισσότερες φορὲς ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι… Εἶναι τελείως διαφορετικά…
Γενικῶς ἠ πραγματικότης εἶναι κάπως πιὸ …πεζή.

Εἶναι δύσκολο νὰ ἐξηγούμεθα ἀπόλυτα καὶ σαφῶς, ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν ἔχουμε ὑψηλὸ βαθμὸ αὐτοεκτιμήσεως.
Γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, στὰ πάντα, πρέπει νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς πρῶτα ἀπέναντι στοὺς ἑαυτούς μας. Καμμία σκιά, κανένας φόβος, καμμία ἀνασφάλεια ἀπέναντι στὸ τὶ εἴμαστε, στὸ τὶ θέλουμε καὶ στὸ ποῦ θέλουμε νὰ φθάσουμε. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι δύσκολα…
Ἐὰν ὅμως δὲν ξεκινήσουμε ἀπὸ ἐκεῖ, τότε καὶ οἱ ὅποιες ἐξηγήσεις θὰ καταντήσουν νὰ εἶναι λίγο …μισὲς κι ἀνάλογες τοῦ πόσο ἔντιμα ἀντιμετωπίζουμε …ἐμᾶς

Τὸ δεύτερο πρόσωπο εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκούει τὶς ἐξηγήσεις.
Ἤ, ἐὰν θέλετε, ὁ ὁποιοσδήποτε εἶναι ἀπέναντί μας καὶ ἐμεῖς ἀποφασίζουμε νὰ τοῦ μιλήσουμε γιὰ κάτι. Συνήθως «κρύβουμε λόγια»…
Σπάνια ἀποκαλύπτουμε ΟΛΕΣ μας τὶς σκέψεις… Γνωρίζουμε ἄλλως τὲ πὼς οἱ ἀλήθειες εἶναι κάπως …βαρειές.
Δὲν πειράζει… Ἐὰν ἐμεῖς εἴμαστε ἔντιμοι μὲ τοὺς ἑαυτούς μας, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι δικό μας ἀλλὰ τοῦ ἀπέναντι…
Οἱ ἐκπτώσεις ἐπὶ τέλους ἄς παύσουν στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply