Εὐκαιρία γιὰ …Ἥλιο!!!

Εὐκαιρία γιὰ ...Ἥλιο!!!Ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀκόμη συνειδητοποιήσει, νομίζω πὼς ἔχουμε τὶς καλλίτερες εὐκαιρίες, ἰδίως αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ποὺ ὁ Ἥλιος λάμπει μεγαλοπρεπῶς, νὰ ἀπολαύσουμε κάτι πολὺ μεγάλο. Ἕνα θεῖον δῶρο…
Νὰ γεμίσουμε ἐνέργεια… Νὰ ἀνανεωθοῦμε…
Νὰ ἀλλάξουμε διαθέσεις καὶ νὰ χαμογελάσουμε…

Βέβαια…
Ὑπάρχει πάντα ἕνα …ἀλλά, σὲ κάθε τί…
Ὁ Ἥλιος μας εἶναι φίλος μας… Εἶναι ἡ μοναδικὴ πηγὴ ἐνεργείας μας… Εἶναι ἡ ζωοδότης…
Ἀλλὰ ἡ μεγάλη καὶ δίχως ὅρια ἔκθεσις σὲ αὐτὸν …σκοτώνει.
Ἡ προσοχή μας λοιπὸν εἶναι ἀναγκαία…

Ὅπως ἡ χαρά, ἡ ἀπόλαυσις, ὁ Ἔρως ἐὰν τύχουν καταχρήσεων χάνουν τὸ μεγαλεῖο τοῦ αὐθορμήτου, ἔτσι καὶ ἡ λήψις τῶν δώρων τοῦ Ἡλίου, ἐὰν δὲν κρατηθῇ τὸ μέτρον, εἶναι καταστροφικές…

Τί ἀστεῖο λοιπόν;
Κι ἐδῶ τό …ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply