Στὴν Κύμη ἐνοχλοῦν τὰ …ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα!!!

 

Ἡ σκουριὰ μάτωσε τὴν πέτρα... ... κι αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖον!!!

Ἡ σκουριὰ μάτωσε τὴν πέτρα…
… κι αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖον!!!

Καί μόνον στήν Κύμη;
Θὰ ἔλεγα πὼς γενικῶς τὰ ἀρχαιολογικὰ ἑυρήματα γιὰ κοινωνίες, σὰν τὶς δικές μας, μὲ ἀνύπαρκτη πολιτιστικὴ συνείδησιν καὶ ἀντίληψιν, εἶναι …σκουπίδια. Ἡ Γῆ …ξερνᾶ διαρκῶς κομματάκια τῆς ἱστορίας μας καὶ τὰ ὑπανθρωπίδια πασχίζουν ἤ νὰ τὰ μετατρέψουν σὲ σκόνη ἤ νὰ τὰ ἐξαφανίσουν σὲ κάποιον βυθὸ ἤ νὰ τὰ φυγαδεύσουν πέραν τῶν συνόρων…
Σὰν φαντάσματα ὅμως αὐτὰ στοιχειώνουν κάθε μας δράσιν καὶ ἔκφρασιν…

Εἶναι παντοῦ… ΠΑΝΤΟΥ!!! Σὲ ΟΛΟΝ τὸν πλανήτη καὶ βοοῦν!!!

Κάποιος σκάβει… και το χώμα ξεβράζει αρχαία… Έλα όμως που υπάρχουν μάτια και αγρυπνούν και τα βλέπουν… Κοιμούνται στην Κύμη και στην Εύβοια, όλοι μαζί…

Γιῶργος Λεκάκης

Αὐτὸ ποὺ μὲ θλίβει δὲν εἶναι ποὺ ἀκόμη ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας μας ἀποκρύβεται…
Αὐτὸ ποὺ μὲ θλίβει εἶναι ἡ ἐπίγνωσις τοῦ ὅ,τι ὅσο περισσότερο ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία, τόσο πιὸ ἔντονη θὰ εἶναι ἡ ΣΦΑΛΙΑΡΑ ποὺ θὰ φᾶμε (διότι θὰ τὴν φᾶμε!!!) πρὸ κειμένου νὰ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΜΕ νὰ τὴν ξαναμάθουμε….

Καὶ νὰ θυμόμαστε κάτι…
Ἡ ἱστορία, ἄν καὶ πολὺ συστηματικῶς ἀποκρύβεται, εἶναι βέβαιον πὼς εἶναι τόσο βαθεειὰ χαραγμένη σὲ κάθε κύτταρον αὐτοῦ τοῦ πλανήτου, ποὺ ἀκόμη κι ἐὰν ὁ κόσμος μας γυρίσῃ …ἀνάποδα, θὰ ἀποκαλύπτεται καθημερινῶς καὶ θὰ μᾶς περιγελᾶ…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὅλα τὰ ὑλικὰ ἔχουν μίαν ἐλαστικότητα καὶ μίαν ἀνοχή. Ἡ ἐλαστικότης, ποὺ ἀφορᾶ στὴν δική μας κοινωνία, τείνει νὰ ξεπεράσῃ τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια… Ἡ ἀνοχὴ ἐξαντλεῖται… Καὶ φυσικά… κάτι πάει γιὰ …θραύσιν!!! Νὰ τὸ θυμόμαστε!!!

(Visited 143 times, 1 visits today)
One thought on “Στὴν Κύμη ἐνοχλοῦν τὰ …ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα!!!

Leave a Reply