Οἱ Δέκα Ἐντολές. (Τοῦ Μεγάρου Μαξίμου)

 

Οἱ Δέκα Ἐντολές. (Τοῦ Μεγάρου Μαξίμου)

 1. Ἐμεῖς εἴμαστε ποὺ σὲ ὁδηγήσαμε στὴν δημοκρατία καὶ ποὺ θὰ κυβερνήσουμε!
  Νὰ βγάλῃς τὸν σκασμὸ γιατὶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι δική σου.
 2. Δὲν θὰ πιστέψῃς τίποτα ἄλλο ἀπελευθερωτικὸ ἀπὸ τὸ ὑπάρχον κυβερνητικὸ σύμπλεγμα
 3. Δὲν θὰ ὁρκίζεσαι στὸ ὄνομα πολιτικῶν ἀρχηγῶν.
 4. Δὲν θὰ κάνῃς τίποτα ἕξι μέρες, καὶ τὴν ἑβδόμη θὰ προσεύχεσαι γιὰ τοὺς κλέφτες, τοὺς λωποδύτες, τοὺς ληστὲς καὶ τοὺς προδότες.
 5. Μὴν ἀκοῦς τὴν μητέρα σου καὶ τὸν πατέρα σου, γιατὶ θὰ σὲ μπερδέψουν καὶ θὰ σὲ παρασύρουν νὰ δουλέψῃς καὶ νὰ προκόψῃς.
 6. Σκότωσε ὅποιον σὲ ἐνοχλεῖ, ἀρκεῖ νὰ μὴν σὲ πάρουν χαμπάρι.
 7. Ὅλοι ἔχουν μία τιμή, προσπάθησε νὰ τοὺς ἀγοράσεις.
 8. Εἶναι κακὸ νὰ κλέβῃς ψιλοπράγματα.
 9. Θὰ προσπαθῆς τὸ ψέμμα νὰ εἶναι τόσο μεγάλο καὶ δυνατό, ποὺ νὰ ξεπερνᾷ τὴν ἀλήθεια.
 10. Δὲν θὰ ἀφήσης τίποτα στὸν διπλανό σου γιὰ νὰ μὴν σοῦ κουνιέται.

 

Παντελῶς Κατεστραμμένος

φωτογραφία

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply