Μὰ κανεὶς δὲν μιλᾶ γιὰ τὶς στρατιὲς τῶν ἑβραιοφυτεμένων «δημοκρατῶν»…

Μὰ κανεὶς δὲν μιλᾶ γιὰ τὶς στρατιὲς τῶν ἑβραιοφυτεμένων «δημοκρατῶν»...Ρίχνουν όλοι, καλοθελητάδες καἱ πρόβατα, τόνους λάσπης γιὰ τὸ «πραξικόπημα» τοῦ Μεταξᾶ, για τὴν «ἐπανάσταση» τοῦ Παπαδοπούλου…
…Σὲ λίγο θὰ βρίζουν καὶ τὸν Καποδίστρια….

Κανεὶς ὅμως δὲν μιλᾶ γιὰ τὶς ξενόφερτες ἐβραιοφυτεμένες «δημοκρατίες» τῶν προτεσταντῶν.
Κανεὶς δὲν μιλᾶ για τὰ ἐγκλήματά ποὺ ἔπραξαν καὶ πράττουν ἀκόμη ξενόφερτες, ἢ ξενοκίνητες οἰκογένειες καὶ καραβιὲς λαοπλάνων, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς, ἔδω καὶ 100, ἢ καὶ 200 χρόνια ἀκόμη, μᾶς κοροϊδεύουν, μᾶς ἐκμεταλλεύονται, μᾶς χειραγωγοῦν στὴν καταστροφὴ καὶ μᾶς καταδικάζουν στὸν ἀφανισμὸ ἀπὸ κάθε εἴδους χὰρτη.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

 

(Visited 38 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Μὰ κανεὶς δὲν μιλᾶ γιὰ τὶς στρατιὲς τῶν ἑβραιοφυτεμένων «δημοκρατῶν»…

Leave a Reply