Λεβεντιά.

Ἀρχὴ Σοφίας...Ἡ λέξις Λεβέντης εἶναι ἴσως μοναδικὴ στὸν κόσμο καὶ σημαίνει, κατὰ Δημητρᾶκο, (πάντα) εὐσταλής, ἀῤῥενωπός, ἀνδρεῖος, ὡραῖος, μεγαλόκαρδος, ἀρχοντικός, γενναιόδωρος…
Καὶ φυσικὰ ἡ λεβεντιὰ εἶναι τὸ γνώρισμα τοῦ λεβέντη, ἀλλά, συμπληρώνει ὁ Δημητρἀκος, πὼς λεβεντιὰ σημαίνει καὶ τὸ ἦθος, ὅπως ἐπίσης διαβάζουμε πὼς λεβεντιὰ διαθέτουν οἱ εὐσταλεῖς καὶ θαλεροὶ ἄνδρες.

Ἄς τὸ ἐπεξεργαστοῦμε ὅμως λίγο.
Εὐσταλὴς σημαίνει ὁ ἔχων ὡραῖο παράστημα καὶ ὡραῖα ἐνδυμασία.
Καὶ σίγουρα εὐσταλὴς ΔΕΝ εἶναι ὁ κανακάρης τοῦ μπαμπάκα του ποὺ καβαλᾶ τὸ ἁμάξι καὶ κάνει κόντρες…
Εὐσταλὴς εἶναι ὁ ἀνδρεῖος. Δῆλα δὴ ὁ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ!!!
Μὰ ὁ πολεμιστὴς εἶναι καὶ θαλερός!!!
Δῆλα δὴ Λεβέντης εἶναι ὁ διαρκῶς μαχόμενος, ποὺ ΚΕΡΔΙΖΕΙ τὸ δικαίωμα στὴν ὡραῖα φορεσιὰ καὶ τελικῶς, ὅταν φθάνῃ ἡ ὥρα τοῦ χοροῦ, στὸν ὁποῖον θὰ ἐκφράσῃ καὶ  τὴν κοινωνικότητά του, εἶναι ὁ πλέον ἀξιοθαύμαστος.
Σήμερα βέβαια μᾶς ἔμεινε νὰ ἀποκαλοῦμε λεβέντες κυρίως τοὺς ἀνδροπρεπεῖς χορευτὲς τῶν παραδοσιακῶν χορῶν.
Μὰ ἐπεὶ δὴ ἤδη γνωρίζουμε, λόγῳ παιδείας, τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει Λεβέντης, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀναρωτιόμαστε καὶ γιὰ τὴν λεβεντιά…
Μίαν κατάστασιν ποὺ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ νὰ κερδίσουμε ΟΛΟΙ μας καὶ νὰ μᾶς ἐκφράζῃ.
Γυναῖκες κι ἄνδρες…
Σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς μας….

Ἄλλως τέ…Ὅπως ἐξελίσσονται τὰ γεγονότα, μόνον ὅταν καταφέρουμε νὰ ξυπνήσουμε μέσα μας ἀρχέγονες λειτουργίες, θὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ πάντα καὶ νὰ ξαναδομήσουμε τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὶς κοινωνίες μας ὅπως ΜΑΣ πρέπει!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Σημαντικὴ λεπτομέρεια. Ἡ Λεβεντιὰ δὲν κατακτᾶται δίχως ΗΘΟΣ!!!!

 

(Visited 44 times, 1 visits today)
One thought on “Λεβεντιά.

Leave a Reply