Μὰ εἶμαι …ἀξιαγάπητος!!!

Μὰ εἶμαι ...ἀξιαγάπητος!!!Δῶσε στὸν ἑαυτό σου τὴν ἄδεια νὰ σκεφθῇ αὐτὰ ποὺ θέλει ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀποκτήσει ἄκομα καὶ ἐπιστράτευσε ὅλους τοὺς πόρους σου, ὅλα τὰ τάλαντά σου καὶ ὅλη τὴν δύναμη τῆς θελ΄’ησεώς σου γιὰ νὰ τὰ κάνῃς πραγματικότητα.
Φόρεσε ἐκεῖνο τὸ μπλουζάκι ποὺ ἡ στάμπα του γραφεῖ: «εἶμαι, εἶμαι ἀξιαγάπητος, εἶμαι ὁλοκληρωμένος, μπορῶ νὰ μάθῳ, μπορῶ νὰ γίνῳ αὐτὸ ποὺ μοῦ ταιριάζει!!!».

Ἐσὺ ποὺ εἶσαι σὰν τὸν καθένα, ἐσὺ ποὺ εἶσαι διαφορετικὸς ἀπὸ ὅλους, βρὲς τὸ κέντρο σου καὶ στηρίξου σὲ αὐτό…
Νοιῶσε τὸν θησαυρό σου, νοιῶσε τὸ θαῦμα αὐτοῦ ποὺ εἶσαι.
Σοῦ ἀξίζει νὰ εἶσαι εὐτυχισμένος…
Ἀγάπα τὸν ἑαυτό σου…
Ἡ παρουσία σου σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτῃ εἶναι ἔνα ὑπέροχο δῶρο.
Εἶσαι μιὰ σπάνια καὶ ἀναντικατάστατη ὑπάρξη καὶ ὁ κόσμος εἶναι πιὸ ὄμορφος ἐπειδὴ ὑπάρχεις ἐσύ.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply