Δὲν πλήττονται οἱ θρησκεῖες ἀλλὰ οἱ …πιστοί τους!!!

Δὲν πλήττονται οἱ θρησκεῖες ἀλλὰ οἱ ...πιστοί τους!!!1Δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα στὸ δόγμα τοῦ κάθε ἐνὸς ἀλλὰ στὸ ἐὰν ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς θὰ μπορῆ νὰ διαβιῇ ἐλευθέρως.
Τρόμος ἐπάνω ἀπὸ ὅλες  τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά..
Σὲ ΟΛΟΝ τὸν πλανήτη!!! Σὲ ΟΛΕΣ  τὶς φυλές!!!
Τρόμος γιὰ νὰ κάθονται ΟΛΟΙ ἀκινητοποιημένοι καὶ ἥσυχοι.

Πρὸς τοῦτο στὴν Ἀνγκόλα γκρεμίζουν τζαμιά!!!

Τώρα χαιρόμαστε πού γκρεμίζουν τζαμιά;

Στὴν Συρία ὅμως γκρεμίζου ἐκκλησίες καὶ στὴν Εὐρώπη ΟΛΗΝ ἔχουν παραφρονήσει με τὶς ἀντιχριστιανικὲς ἐκθέσεις ζωγραφικῆς, τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ τὶς ἀπειλὲς γιὰ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, τὴν ὥρα ποὺ ἐδῶ ΔΕΝ ἀναγνωρίζεται ΚΑΝ τὸ δικαίωμα τῶν δωδεκαθεϊστῶν σὲ ναό ἤ ἀκόμη καὶ στὸ ἐλευθέρως θρησκεύεσθαι.(Γιὰ τὸ τζαμὶ ὅμως ΟΛΟΙ κόπτονται!!! Ἀκόμη καὶ  οἰ …ἄθεοι!!!)
Οἱ Πομάκοι φυσικὰ πρέπει νὰ ἐκτουρκιστοῦν καὶ οἱ Ἕλληνες  νὰ χάσουν τὴν ὅποιαν ταὐτότητά τους!!!

Καὶ τὴν ἰδίαν στιγμὴ κάποιοι πασχίζουν νὰ μεταφέρουν τὸν τάφο τοῦ …Μωάμεθ ἀπὸ τὴν Μέκκα, ὄταν ἤδη στὴν Ἀστανᾶ ξεκίνησε νὰ στήνεται κι ἐπισημως ἡ πανθρησκεία.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘῌ!!!

Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.

Καὶ φυσικὰ νὰ θυμόμαστε καὶ τὸν κακὸ χαμὸ ποὺ ἔγινε μὲ τὴν περίφημη ταινία κατὰ τοῦ Μωάμεθ!!!
Μεγάλος χαλασμός!!! Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ γελοιοποιήσουν τὸν Μωάμεθ ἀλλὰ μόνον γιὰ νὰ ἐρεθίσουν αὐτοὺς ποὺ χρειάζονται …ἐρεθισμούς!!!

Ἀλλά……….!!!
ΔΕΝ ΚΤΥΠΟΥΝ τὶς ἴδιες τὶς θρησκεῖες!!!
Αὐτὲς καὶ τὶς χρειάζονται  καὶ τὶς συντηροῦν καὶ τὶς προστατεύουν….
Κτυποῦν ὄμως τοὺς πιστούς!!!
Μὲ τὶς θρησκεῖες μίαν χαρὰ τὰ ἔχουν!!!
Πρὸς τοῦτο φυσικὰ ἔχουν εἰσαγάγει ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς φυλές, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργήσουν ΕΠΙΣΗΣ συνθῆκες ἀναταραχῶν, φόβου καὶ μίσους!!

Κι ὅλα αὐτά ΓΙΑΤΙ;
Ἁπλούστατον!!!
Στόχος δὲν εἶναι φυσικὰ ἡ ἐξάλειψις τῶν θρησκειῶν…
Οἱ ἐκάστοτε ταγοὶ πάντα ἦσαν πολὺ πιστοὶ στοὺς κρατοῦντες καὶ συνεπῶς ἰδιαιτέρως χρήσιμοι στὶς βρωμοδουλειές τους.

Ὁ …«προοδευτικός» πάπας συνεργάζεται μὲ τὸν ἐγκληματία πολέμου γιὰ τὴν …εἰρήνη!!!

Τό ἀφορολόγητον τῶν συνταξιούχων μοναχῶν;

Συμφωνίες κάτω ἀπὸ τὸ …τραπέζι, σὲ ΟΛΑ τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς Γῆς, πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ θιγοῦν οἱ ἱεραρχες. Κι ἔτσι βλέπομε ἀπὸ τὴν μία τὸν πάπα νὰ ἔχῃ ἀποδεκτῇ τὰ πάντα καὶ νὰ «χαϊδολογᾷ» τὸν σφαγέα κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ΜΟΥΓΚΑ στὴν στρούγκα ἀπὸ τοὺς ἐδῶ …«ποιμενάρχες», ποὺ ἀναμασοῦν ἀλλὰ ΔΕΝ τοποθετοῦνται, γιὰ τὸ ἀντιῤῤατσιστικὸν ποὺ μόλις ψηφίστηκε.
ΚΑΘΕ ἐκκλησία λοιπόν, ἐδῶ, ἀλλοῦ, παρ’  ἀλλοῦ ΔΕΝ διώκεται.
Διώκονται ὅμως σαφῶς οἰ πιστοὶ κάθε θρησκεύματος… Ἀκόμη καὶ οἰ Βουδιστὲς τοῦ Θιβέτ.
Ὅμως ὁ Δαλάι Λάμα ΔΕΝ διώκεται. Οὔτε οἱ …ὁμοτράπεζοί του!!!Δὲν πλήττονται οἱ θρησκεῖες ἀλλὰ οἱ ...πιστοί τους!!!1

Ἡ πανθρησκεία μαγειρεύτηκε στὴν Ἀστανᾶ.

Καί γιατί διωκονται οἱ πιστοί;
Διότι ΔΕΝ πρέπει νὰ κατηγορηθοῦν οἱ ἐπικυρίαρχοι γιὰ τὸν ἀποπληθυμό.
Θὰ φταίη ὁ Ἄλφα φανατικός, ὁ Βῆτα ταλιμπᾶν, ὀ Γᾶμα ἀνεγκέφαλος…
…Ἀλλὰ ΠΟΤΕ αὐτὸς ποὺ σκαρφίστηκε καὶ χρηματοδότησε τὴν κάθε γενοκτονία.

Κοινῶς;
Μᾶς βάζουν νὰ βγάζουμε ΜΟΝΟΙ μας τὰ μάτια μας.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε…
…Γιατί νά λερώσουν τά χέρια τους;
Πάντα ὑπάρχουν οἱ κατάλληλοι ἠλίθιοι ποὺ θὰ βγάλουν τὰ …κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιά!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀφιερωμένον στοὺς ἐγχωρίους ἠλιθίους ποὺ ΔΕΝ ξέρουν τὶ τοὺς γίνεται!!!

φωτογραφία

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply