Ἑλληνικὴ παιδεία: Ἠ καταστροφὴ τῆς Ἐλληνικῆς Ἰστορίας!!!

Ἑλληνικὴ παιδεία Ἠ καταστροφὴ τῆς Ἐλληνικῆς Ἰστορίας!!!Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ-ΕΘΝΙΚΟΥΣ.

Ὁ κ. Ἀλέξης Ἡρακλείδης εἶναι καθηγητὴς Διεθνὼν Σχέσεων καὶ Ἀναλύσεως Συγκρούσεων στὸ Τμῆμα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καὶ Ἱστορίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ὅπου διδάσκει τὸ βιβλίο -ἔχει τὴν ἔγκριση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τῆς Πανεπιστημιακῆς κοινότητας. Μάλιστα!!!- «Ἀναλύσῃ καὶ ἐπιλύσῃ συγκρούσεων» τὸ ὁποῖο ἔχει συγγράψει ὁ ἴδιος!

Στο μάθημα αὐτὸ ἐξετάζονται οἱ φοιτητὲς του οἱ ὁποῖοι γιὰ να περάσουν ἐπιτυχῶς τὴν διαδικασία τῶν ἐξετάσεων θὰ πρέπει νὰ γράψουν ὅτι τὰ Σκόπια εἶναι ἡ «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» ἢ ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἔθνος ἐπιθετικό, ποὺ γιὰ νὰ ἐπιβιώσει κατασκευάζει ἔναν «ἐχθρό», ὅπως ἐπίσης ὅτι τὴν Ἑλλάδα χαρακτηρίζει ἀδιαλλαξία ἐξαιτίας τῆς ὁποίας δὲν ἐπιτρέπει στὰ  Σκόπια να ὀνομαστοῦν «Μακεδονία»!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ:ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Νίκος Γεωργιόπουλος

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply