Τό ἀφορολόγητον τῶν συνταξιούχων μοναχῶν;

Τί θά πεῖ στήν γλῶσσα τῶν θεσμῶν:
«ὁ κ. Λοβέρδος ἔκανε δεκτὴ τὴν τροπολογία γιὰ τὸ ἀφορολόητο ὅριο τῶν συνταξιούχων μοναχῶν»;
Τό ἀφορολόγητον τῶν συνταξιούχων μοναχῶν;

Δέχθηκε δηλαδὴ ὁ μεγαλόψυχος νά εἰσαχθεῖ τροπολογία ἄσχετη με τό ‘ντικείμενό του στό ἄσχετο μέ το περιεχόμενο τῆς τροπολογιας νομοσχέδιό «του»;
Μέ ποιό δικαίωμα;
Καὶ μάλιστα μὲ δεδομένο ὅτι τροπολογία ποὺ εἰσάγεται πρέπει κατὰ τὰ ἔθη τῆς βουλῆς νᾶ θεωρεῖται ἤδη ψηφισμένος νόμος, μιᾶς καὶ οἱ πατέρες τοῦ ἔθνους δὲν φημιζονται καὶ πολὺ γιὰ τὴν προσοχὴ μὲ τὴν ὁποία ἐπιτελοῦν τὸ νομοθετικό τους ἐργο.

Εἶναι //αραγε ὁ ὑπουργὸς θρησκευμάτων ἁρμόδιος καί γιά τά φορολογικά ζητήματα ὅσων θρησκεύτουν;
Σέ κάθε περίπτωση, συμφωνεῖ καὶ ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν;
Ἢ εἶναι ψιλά γράμματα αυτά;

Ἔρμιππος Ἑρμίππου

Πέρασαν τροπολογία για το αφορολόγητο των μοναχών

Τροπολογία που προβλέπει αφορολόγητο 9.500 χιλιάδων ευρώ, για τους μοναχούς, την απαλλαγή των εκκλησιών από τον ΕΝΦΙΑ και την απαλλαγή από το χαρτόσημο για μισθώσεις  ακινήτων που εκμεταλλεύεται το Άγιο Όρος, πέρασαν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας την οποία έκανε δεκτή ο αρμόδιος υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

πηγή

Κι ἐμεῖς φορολογούμεθα ἀπό ό πρῶτο εὐρόπουλο;
Ὤ… Ναί…
Καὶ κακῶς ποὺ δὲν γίναμε ΟΛΟΙ μας μοναχοί!!! Πολὺ κακῶς!!!

Ἤθελα νὰ μάθαινα μόνον τὶ ἀνάλαγμα ἔλαβαν γιὰ νὰ χαρίσουν πάλι τὸν ΔΙΚΟ μας μόχθο..
Ἀλλὰ εἴπαμε…
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ…
Καὶ μέσα στοὺς πλιατσικολόγους φυσικὰ πάντα παραμένουν κι αὐτοὶ ποὺ φροντίζουν νὰ διατηροῦν τὰ ποίμνιά τους ἥσυχα, ἥρεμα καὶ ὑπάκουα!!!

Φιλονόη

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply