Ποιές ἄμυνες μᾶς προστατεύουν;

Ποιές ἄμυνες μᾶς προστατεύουν;Ἄν ἤμουν ἀναγκασμένη νὰ ἀπαντήσῳ στὸ ποιὲς ἄμυνες μᾶς προστατευουν καλλίτερα στὴν ζωη, θὰ ἔλεγα πὼς ΔΕΝ ὐπάρχουν καλὲς ἄμυνες καὶ εἶσα πιὸ ἀσφαλὴς ὅταν βάλῃς στὴν ἄκρη τὰ ὅπλα καὶ τοὺς φόβους καὶ ἀσχοληθεῖς μὲ τὸ πῶς νὰ κάνῃς τὸν ἐαυτό σου νὰ αἰσθάνεται ἄνετα στὴν ζωή….

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιές ἄμυνες μᾶς προστατεύουν;

Leave a Reply