Ὁ ταφικὸς περίβολος τῆς Ἀμφιπόλεως σὲ τοιχογραφία!

Ὁ ταφικὸς περίβολος τῆς Ἀμφιπόλεως σὲ τοιχογραφία!1

Αποκάλυψη προς ολο τον Ελληνισμό.

Ο ταφικός περίβολος βρίσκεται σε άριστα διατηρημένη τοιχογραφία Ελληνιστικής έπαυλης στον λόφο της Αμφίπολης.

Είναι ακριβής αντιγραφή του προφανώς σπουδαίου μνημείου της περιοχής, το οποίο αποδεικνύεται ότι για αρκετά χρόνια ήταν εμφανές και επισκέψιμο για προσκήνυμα.Ὁ ταφικὸς περίβολος τῆς Ἀμφιπόλεως σὲ τοιχογραφία!2

Ἀμφίπολις Παγγαῖον

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply