Ὅταν ἀμφισβητοῦμε τὸν ἑαυτόν μας…

Ὅταν ἀμφισβητοῦμε τὸν ἑαυτόν μας...Οἱ περισσότεροι ἀμφισβητοῦμε τὸν ἑαυτὸ μας κατὰ καιρούς…
Ὁρισμένοι μάλιστα τὸν ἀμφισβητοῦν τόσο ἔντονα, τόσο ποὺ πολλὲς σχέσεις, ποὺ δεν ἐπρόκειτο νὰ διαλυθοῦν, κλονίστηκαν ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ φοβόταν τόσο πολύ.

Ὅλα τὰ παιχνίδια ποὺ παίζουμε μὲ τοὺς ἄλλους ἔχουν τὴν βάση τους στὴν ἀντιπαράθεση ποὺ ἔχουμε μὲ τὸν ἑαυτό μας.
Ὅταν ἀμφισβητοῦμε τὸν ἑαυτό μας τότε δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἀμφισβητοῦμε καὶ τὴν ἀγάπη τῶν ἄλλων πρὸς ἐμᾶς.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply