Εἶμαι ἤ …νομίζω πώς εἶμαι;

Εἶμαι ἤ ...νομίζω πώς εἶμαι;Ἡ ἐπίγνωσις τοῦ ποιὸς εἶμαι, τὸ ΓΝΩΘΙΣΕΑΥΤΟΝ οὐσιαστικῶς τῶν παππούδων μας, εἶναι μία  μεγάλη διαδρομή, κατὰ τὴν ὁποίαν ὀ Ἄνθρωπος διαρκῶς μαθαίνει…
Μὰ ὄταν κάποιος μπαίνῃ σὲ αὐτὴν τὴν πορεία, τότε σιγὰ σιγά, ἀλλὰ σταθέρά, ἀρχίζει νὰ ἀποκτᾷ ἐπίγνωσιν τοῦ ποιὸς εἶναι, σὲ ὅλες του τὶς ἐκφράσεις.
Αὐτὴ ἡ κατάστασις ἀρχίζει καὶ δίδει στὸ ἄτομο τὴν ἱκανότητα νὰ ἀναγνωρίζῆ τὰ καλά του καὶ νὰ «σκαλίζῃ» τὰ κακά του, πρὸ κειμένου νὰ τὰ ἐλέγξῆ καὶ νὰ τὰ ἐξαλείψῃ. 
Τέτοιοι Ἄνθρωποι εἶναι ἐλάχιστοι γύρω μας καὶ συνήθως «ἐκπέμπουν» ἕναν ἀέρα αὐτοπεποιθήσεως, ποὺ βασίζεται στὴν αὐτογνωσία.

Βέβαια…
Στὴν ἐποχὴ ποὺ διαβιοῦμε κυκλοφοροῦν γύρω μας καὶ πολλοί, πάρα πολλοί, καφρίδες.
Αὐτοὶ πάλι διατηροῦν τὴν …ψευδαίσθησιν πὼς εἶναι …κάποιοι πολὺ σπουδαῖοι, ἀλλὰ ἠ ὄποια «σπουδαιότης» τους ζυγίζεται σὲ κιλὰ …τενεκέδων.
Ἡ χρυσὴ  τομή, ἠ μέση ὀδός, ἠ ὀρθὴ ὀπτικὴ τῶν πραγμάτων τελικῶς εἶναι ἐκείνη ποὺ μᾶς προστατεύει ἀπὸ τέτοιες συμπεριφορὲς καὶ τέτοιες συναναστροφές.

Ἐὰν πάλι ὅμως οὔτως ἤ ἄλλως θέλουμε νὰ …δείξουμε πὼς ἐμεῖς εἴμαστε κάτι …καλλίτερο ἀπὸ τοὺς γύρω μας, τότεἔχουμε πρὸ πολλοῦ ξεπεράσει τοὺς καφρίδες καὶ καταντήσαμε …  …ψωνάρες!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Εἶμαι ἤ …νομίζω πώς εἶμαι;

Leave a Reply