Ἀγάπησε αὐτὸ ποὺ ἔχεις γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ …κερδίσῃς αὐτὸ ποὺ θέλεις!

Ἀγάπησε αὐτὸ ποὺ ἔχεις γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ ...κερδίσῃς αὐτὸ ποὺ θέλεις!Ἄν θέλῃς νὰ ἀλλαξῃς  σπίτι ἤ δουλειά, ἡ ὁ,τιδήποτε ἄλλο στὴν ζωή σου, εὐχαρίστησε πρῶτα τὴν τωρινὴ καταστάση ποὲ σὲ στέγαζε τόσον καιρό.

Ἂν λὲς μισῶ αὐτὴν τὴν δουλειά, ἤ αὐτὸ τὸ σπίτι, δὲν θὰ μπορέσης νὰ βρῇς κάτι ποὺ νὰ ἀγαπήσῃς πραγματικά!
Ἀγάπησε αὐτὸ ποὺ ἔχεις τώρα καὶ ἔτσι θὰ μπορέσης νὰ δεχθῇς τὸ καλλίτερο.

Τὸ μῖσος καὶ ὁ θυμὸς κυριολεκτικὰ σὲ δένει μὲ αὐτά ποὺ δὲν  θὲς καὶ δὲν μπορεῖς νὰ προχωρήσῃς.

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἔνας τρόπος γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῇς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σὲ βαραίνουν καὶ ἔτσι ἀνάλαφρος πιὰ θὰ μπορῆς νὰ δημιουργήσῃς καὶ νὰ ἀπολαύσῃς αὐτά ποὺ θέλεις.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply