Πὲς εὐχαριστῶ σὲ αὐτὰ ποὺ ἔχεις…

Πὲς εὐχαριστῶ σὲ αὐτὰ ποὺ ἔχεις...Ῥίξε σήμερα μιὰ ματιὰ ἀκόμη στὴν ζωή σου…
Πὲς εὐχαριστῶ…
Ἀποδέξου τὶς καταστάσεις….
Μέτρα τὶς εὐλογίες σου καὶ δόσε μιὰ εὐκαιρία στὰ ἐφόδια ποὺ ἔχεις νὰ σὲ βοηθήσουν νὰ βρῇς τὸν δρόμο σου…

Ἔχε  πίστη στὸν ἑαυτὸ σου καὶ στὴν  Θεία ἀλλαγ;;η.
Ἄνοιξε πανιά, σήκωσε ἄγκυρα, νοιῶσε τὸν ἄνεμο στὴν πλάτη σου.

Καὶ νὰ θυμᾶσαι ὅτι τίποτα καινούριο δὲν μπορεῖς νὰ ἀνακαλύψῃς, ἂν δὲν συμφιλιωθῇς μὲ τὴν ἰδέα ὅτι θὰ κάνης πολὺ καιρὸ νὰ δῇς τὴν …στεριὰ τῆς βεβαιότητος.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

 

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply