Μία δύναμις πέρα ἀπὸ τὶς ἄλλες …δυνάμεις!!!

Μία δύναμις πέρα ἀπὸ τὶς ἄλλες ...δυνάμεις!!!Ἀκόμη καὶ μέσα στὰ σκοτάδια τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀμφιβολίας ὑπάρχει πάντα μιὰ δύναμη μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν δική μας, ποὺ μᾶς διαπερνᾶ, μᾶς ἐνώνει μὲ τοὺς γαλαξίες καὶ μᾶς σπρώχνει πέρα ἀπὸ τὸν φόβο.
Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμη τῆς σφοδρῆς ἐπιθυμίας, ποὺ συνδέει τὰ ταλέντα μας, τὰ προσωπικά μας χαρίσματα καί τὶς δυνατότητές μας, μὲ τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὰ ὄνειρά μας.

Καὶ ἔτσι ὁ ἀληθινὸς ἐαυτός μας δὲν πρόκειται νὰ ἐπιθυμήσῃ κάτι, ποὺ δὲν ἔχει τὰ ταλέντα καὶ τὶς δεξιότητες καὶ τὴν δύναμη να τὸ πραγματοποιήσῃ.

Ἂν κάνουμε τὸ  βῆμα μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ θάρρος, μὲ πειθαρχία καὶ ἀφοσίωση, μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀγάπη, μὲ πάθος καὶ βεβαιότητα, τότε θὰ βρεθοῦμε στὴν ὐψίστη συχνότητα καὶ θὰ διαπιστώσουμε ὅτι δεν εἴμαστε μόνοι…
Ὑπάρχει μιὰ ἱερὰ συμμαχία ποὺ εἶναι δίπλα μας στὸν δρόμο γιὰ τὸ προσκύνημα τῆς ἐκπληρώσεως…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply