Κάποιες φορὲς καὶ ἡ …ἀσχήμια χρήσιμη εἶναι!!!

Κάποιες φορὲς καὶ ἡ ...ἀσχήμια χρήσιμη εἶναι!!!Γιὰ νὰ μὴν πῷ τὶς περισσότερες…
Χρησιμεύει σὰν …μοχλὸς ἀνακινήσεώς μας καὶ ἀφυπνίσεώς μας..
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…
Συχνὰ πυκνὰ ΟΛΟΙ μας πέφτουμε στὴν παγίδα τῆς καθημερινότητος, τῆς βαριεστημάρας καὶ τῆς ῥουτίνας.
Σὲ αὐτὲς τὶς καταστάσεις, συνήθως, σιγὰ σιγά, μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ἀρνούμεθα, ἤ καὶ ἀδυνατοῦμε, νὰ ξεφύγουμε.
Καὶ τότε εἶναι ποὺ ἐμφανίζεται ἔνας …ἀπίθανος ΚΑΦΡΟΣ γιὰ νὰ μᾶς ΥΠΟΧΡΕΩΣῌ νὰ ξεκολλήσουμε καὶ νὰ ἐπανενεργοποιηθοῦμε…

Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις λοιπὸν καὶ ἠ ἀσχήμια εἶναι χρήσιμη.
Ἐὰν μάλιστα τὸ ἀναγάγουμε καὶ σὲ βαθύτερα ἐπίπεδα, πολὺ πιθανὸν νὰ ξεκινήσουμε νὰ …ξετυλίγουμε κι ἄλλα …«κουβάρια», πιὸ σοβαρά.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply