Ποιοί θά στηρίξουν ΠΡΩΤΟΙ καί ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ τόν Ἀλέξη;

Ποιοί θά στηρίξουν ΠΡΩΤΟΙ καί ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ τόν Ἀλέξη;Εἶμαι σχεδὸν βέβαιος ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ πλησιάσουν, θὰ ἀγαπήσουν, θὰ συμβουλεύσουν πατρικὰ καὶ θὰ στηρίξουν τὸν Τσίπρα, ὡς πρωθυπουργό, θὰ εἶναι κάποια ἐπιφανῆ μέλη τῆς ὁμάδας τῶν ῥεαλιστῶν.
Ὡς ῥεαλισταὶ θὰ τὸ κάνουν ἀσφαλῶς… Ἀπό τί ἄλλο;
Ἀπὸ καθαρὸ ῥεαλισμό, διότι ἡ σταθερότητα τοῦ τσιπραίικου καθεστῶτος θὰ προφυλάσσει πλέον τὴν πατρίδα ἀπὸ τὰ χειροτέρα, τῆς ΧΑ, ποὺ θὰ περιμένει ὡς πρώτη δύναμη στὸν προθάλαμο, ὡς ὁ ἑπόμενος σωτῆρας τῶν μαζῶν.

Ὅπως σήμερα λοιπὸν στηρίζουν ἀναγκεμένα Σαμαρᾶ γιὰ νὰ μὴν έρθει ὁ Τσίπρας, ἔτσι αὔριο θὰ στηρίξουν Τσίπρα γιὰ νὰ μὴν ἔρθει ὁ Κασιδιάρης.
Εἴπαμε, ὅτι ὁ κατήφορος, μέχρι τὴν ἐξάντληση ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλπίδας, δὲν θὰ ἔχει τέλος.
Θὰ πιοῦμε τὸ πικρὸ ποτῆρι ὡς τὸν πὰτο.

Ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν, ἐπειδὴ καὶ ὁ Τσίπρας, ἀπὸ ὅ,τι φάνηκε καὶ ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή του στὴν Ἐμποροπανήγυρη Θεσσαλονίκης, εἶναι ἀρκούντως ῥεαλιστὴς καὶ θὰ τοὺς περιμαζέψει, γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδας καὶ τὴν ἑνότητα τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων.
Ἂν δὲν ἦταν ῥεαλιστῆς, ἄλλωστε, δὲν θὰ ἔταζε τόσα πολλά.
Ἔταξε, ὅμως, ἐπειδή, ὡς καλὸς ῥεαλιστῆς, δὲν μετράει πρὶν μιλήσει καὶ ὑποσχεθεῖ αὐτά ποὺ ἔχει καὶ μπορεῖ νὰ δόσει,  ἀλλὰ τὸ μπόι τοῦ λαοῦ ποὺ πρόκειται νὰ κυβερνήσει.

Ἕρμιππος Ἐρμιππίου

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply