Ἀγαπᾶς ἤ …προσποιεῖσαι πώς ἀγαπᾶς;

Ἀγαπᾶς ἤ ...προσποιεῖσαι πώς ἀγαπᾶς;Ἡ ἀγάπη, ὡς κατάστασις, εἶναι κάτι ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ βιώσουμε, διότι δὲν τὸ ἔχουμε διδαχθεῖ.
Ἡ πραγματικὴ ἀγάπη δὲν χωρίζει τοὺς ἀνθρώπους ἀναλόγως τοῦ χρώματός τους, τῶν πολιτικῶν ἤ τῶν κοινωνικῶν πεποιθήσεών τους. Ἡ ἀγάπη, ἐὰν ὑπάρχῃ, εἶναι καθολική, ἀπόλυτη, ἄνευ ὁρίων κι ἀφορᾶ στὰ πάντα καὶ στοὺς πάντες.
Ποιά ἀγάπη ὅμως; Ἡ παθητική;  Ἤ ἡ ἐνεργητική, καί τελικῶς ἡ …φυσική;

Ἡ παρὰ φύσιν ἀγάπη, αὐτὴ ποὺ μᾶς διδάσκουν μέσα στὶς κοινωννίες μας, εἶναι κάτι ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως μᾶς καταστρέφει. Χρειάζεται πολλὰ φίλτρα γιὰ νὰ λειτουργήσῃ καὶ νὰ ἐκφραστῇ. «Μόνον ἐὰν εἶσαι ἔτσι, ἀλλοιῶς, παραλλοιῶς, θὰ σὲ ἀγαπῶ…» Αὐτὸ λέει ἡ μάννα στὸ παιδί της, ἐκπαιδεύοντάς το νὰ ἀντιμετωπίζῃ ὡς ….ἀντικείμενον ἐλέγχου τὸ πρόσωπον τῆς ἀγάπης  της.
Καὶ καλὰ ἡ μάννα… Θὰ δεκτῶ πὼς ναί, οὔτως ἤ ἄλλως, τὸ παιδί της, τελικῶς τὸ ἀγαπᾶ…
Μέ τίς ὑπόλοιπες ὅμως σχέσεις τί γίνεται;

Οἱ πράξεις χαρακτηρίζουν αὐτοὺς ποὺ γίνονται ἀντικείμενον τῆς …«ἀγάπης» κι ὄχι οἱ θέσεις, τὸ ἦθος καὶ ἡ στάσις ζωῆς. Κι ὅταν λέῳ «οἱ πράξεις καθορίζουν» ἐννοῶ πὼς ἐὰν κάποιος δὲν εἶναι ὅπως ἐμεῖς τοὺ ὁρίζουμε νὰ εἶναι, τότε καὶ ἡ ἀγάπη …μειώνεται, ἀναλόγως τῆς …παρατυπίας. Ὄχι διότι εἶναι κακὸς ἀπαραιτήτως, ἀλλὰ διότι ΔΕΝ εἶναι ὅπως ἐμεῖς θέλουμε νὰ εἶναι.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην….
Ἡ λέξις ἀγαπῶ, στὴν πραγματική, ἀρχική της ἔννοια, σημαίνει τιμῶ, βούλομαι, συμμετέχω… Δῆλα δὴ δρῶ γιὰ νὰ γνωρίσῳ τὸν ἑαυτόν μου καὶ τοὺς γύρω μου καὶ νὰ στοιχειοθετήσῳ μίαν κοινωνία μὲ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!
Ἐάν ὅμως ἐγώ ξεκινῷ ἀπό τήν ἀνάποδη, τί …ἐλπίδες ἔχω γιά νά μπορέσῳ νά δομήσῳ αὐτήν τήν κοινωνία;Ἀρχὴ Σοφίας...

Δὲν ἔχω ἐλπίδες.
Δὲν θέλω νὰ δομήσῳ τὴν κοινωνία μου σὲ ὑγιεῖς βάσεις, διότι δὲν μὲ ἐνδιαφέρει.
Μὲ ἐνδιαφέρει μόνον νὰ μιμοῦμαι, νὰ πιθηκίζῳ, διότι οὔτε  γλῶσσα ἀντιλαμβάνομαι ἀλλὰ πολὺ περισσότερο, οὔτε τὸν ἄνθρωπο ἐπιθυμῶ νὰ κατανοήσῳ, νὰ σεβαστῷ καὶ νὰ τιμήσῳ.
Τραγικὲς φιγοῦρες καταντοῦμε πλέον… Σκιὲς ἀνόητες, δίχως πρότυπα καὶ πρωτότυπα.

Παρ’ ὅλα αὐτά, κι ἐφ΄  ὅσον πράγματι ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀλλάξουμε κάτι, σὲ βάθος κι ὄχι ἐπιφανειακά, ὀφείλουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀνατρέπουμε τὰ καταστημένα.
Ἐτούτη ἡ κοινωνία σάπισε, τελείωσε… Αὐτὲς οἱ εἰκόνες ποὺ προσλαμβάνουμε εἶναι, δυστυχῶς, οἱ τελευταῖες ἀναλαμπές της… Δὲν ὑπάρχει μέλλον ἐὰν ἀποφασίσουμε νὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὴν τὴν γραμμὴ πλεύσεως, ὡς ἄτομα (μονάδες) διότι ἤδη τὸ …«πλοῖο» βουλιάζει. Καὶ πρέπει νὰ βουλιάξῃ, διότι ἐὰν δὲν βουλιάξῃ μόνο του θὰ μᾶς κατασπαράξουν τὰ σκουλήκια, τὰ τρωκτικὰ καὶ τὰ μικρόβια, ἐν  παραλλήλως θὰ μᾶς πνίξουν τὰ σκατά.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

 

 

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply