Γιατί κακολογοῦμε αὐτούς πού ἀγαπᾶμε;

Γιατί κακολογοῦμε αὐτούς πού ἀγαπᾶμε;Γιατί κακολογοῦμε τοὺς ἀνθρώπους ποῦ ἀγαπάμε;
Ἴσως ἐπειδὴ δεν αἰσθανόμαστε τόσο καλὰ μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸ νὰ βροῦμε τὸ λάθος τους αὐτὸ μπορεῖ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ νοιώσουμε καλλίτερα.
Ἴσως ἐπειδὴ φοβόμαστε τὴν ἔκφραση τῆς ἐλευθερίας τους, γιατὶ αὐτὸ μᾶς γεμίζει ἀβεβαιότητα  καὶ ἔτσι προσπαθοῦμε νὰ τοὺς καθηλώσουμε, ὅπως μιὰ σφαίρα σταματᾶ τὸ πέταγμα ἑνὸς πουλιοῦ.
Ἡ μήπως θέλουμε νά τούς τιμωρήσουμε πού ἐπιμένουν, μέ κάθε θυσία, νά εἶναι ὁ ἐαυτός τους;
Ἡ μήπως ἀγαπᾶμε ὄχι αὐτούς τοὺς ἰδίους ἀλλά τήν ὑποταγή τους σέ ἐμᾶς, μετρῶντας τήν ἀγάπη τους καί τήν ἀξία τους μέ ἐκεῖνα τά πράγματα ἀπό τά ὁποῖα παραιτοῦνται γιά χάρη μας;

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply