Ἀσκούμενοι σὲ θαῤῥαλέες πράξεις, γινόμαστε θαῤῥαλέοι…

Ἀσκούμενοι σὲ θαῤῥαλέες πράξεις, γινόμαστε θαῤῥαλέοι...

Ἀσκούμενοι σὲ πράξεις μετριοπαθεῖς γινόμαστε μετριοπαθεῖς καὶ ἀσκούμενοι σὲ πράξεις θαρραλέες γινόμαστε θαρραλέοι.
Ἀριστοτέλης

Εἶναι ἡ ὥρα νὰ ξυπνήσουμε πρῶτα μέσα μας, νὰ ἀρχίσουμε νὰ λειτουργοῦμε μὲ τὶς ἀξίες μας καὶ ὄχι μὲ τοὺς φόβους μας, νὰ νοιαζόμαστε περισσότερο ὁ ἔνας γιὰ τὸν ἄλλο, νὰ δείξουμε μεγαλύτερη προθυμία, νὰ ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπὸ τὸ παλιὸ βόλεμα καὶ νὰ σηκωθοῦμε ὄρθιοι γι΄ αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε.
Καὶ τότε θὰ γίνει τὸ σῶμα πιὸ σβέλτο, ὁ νοῦς πιὸ καθαρός, τὸ πνεῦμα πιὸ πρωτότυπο, ἡ καρδιὰα πιὸ αὐθόρμητη, οἱ πράξεις μας πιὸ φυσικὲς καὶ τὰ ὁράματα μας λιγότερο παρεμποδισμένα.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply