Ὅταν ἀναζητῷ τὴν ἀλήθεια, τὸ κάνω …ΜΟΝΗ ΜΟΥ!!!

Ὅταν ἀναζητῷ τὴν ἀλήθεια, τὸ κάνω ...ΜΟΝΗ ΜΟΥ!!!Δίχως φυσικὰ αὐτὸ νὰ σημαίνῃ πὼς ΔΕΝ θὰ συναντήσω ἐξαιρετικοὺς διδασκάλους στὴν πορεία μου.
Ἐξαρτᾶται ὅμως ἀπὸ τὸ εἶδος τῆς ἀληθείας ποὺ ἀναζητῶ καὶ τὸ εἶδος τοῦ διδασκάλου.
Ἐὰν ἀναζητῷ μίαν ἀληθινὴ ἀνθρώπινη σχέσιν τότε θὰ συναντῶ διαρκῶς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ θὰ μὲ διδάξουν εἶτε μὲ τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορά τους, εἶτε μὲ τὴν ἀπάνθρωπη τὸ τὶ πρέπει νὰ μάθῳ καὶ τὸ τὶ πρέπει νὰ ἀφήσῳ ἔξω ἀπὸ τὴν ζωή  μου.
Ὅταν ἀναζητῷ ὅμως μίαν συγκεκριμένη ἐξειδίκευσιν, εἶναι βέβαιον, ἐὰν τὸ θέλῳ πολύ, πὼς ὁ κατάλληλος διδάσκαλος θὰ ἐμφανισθῆ στὴν κατάλληλον στιγμή, πρὸ κειμένου νὰ μοῦ δείξη τὸν δρόμο.

Εὔκολοι δρόμοι ΔΕΝ ὑπάρχουν. Ὅσοι μᾶς ὑπόσχονται εὐκολίες, ἁπλῶς ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ!!!
Ἄλλοι ΔΕΝ μποροῦν νὰ βαδίσουν στὰ δικά μας βήματα. Τὰ βήματα πρέπει νὰ γίνουν ΜΟΝΟΝ ἀπὸ ἐμᾶς!!
Κάθε φορὰ ποὺ ἀποζητοῦμε εὐκολίες, καταντοῦμε μὲ λάθη καὶ στραβοπατήματα.
Κάθε φορὰ ποὺ πασχίζουμε νὰ κερδίσουμε χρόνο, ἤ νὰ μεταθέσουμε κομμάτι τῆς διαδρομῆς σὲ ἄλλους, πέφτουμε σὲ παγῖδες.

Ἡ διαδρομὴ εἶναι ὄμορφη, γεμάτη νέες περιπέτειες, πλήρους προγράμματος καὶ πάντα ἐνδιαφέρουσα.
Κι ἐκεῖ εἶναι τὸ μυστικό.
Μία τέτοια διαδρομὴ μποροῦμε νὰ τὴν ἀπολαύσουμε μὲ ὅλες μας τὶς αἰσθήσεις, διότι ἀκόμη καὶ οἱ δυσκολίες μετατρέπονται σὲ ὑπέροχες προκλήσεις, ποὺ ὅταν τὶς ξεπερνοῦμε, συνειδητοποιοῦμε πὼς προχωρήσαμε ἕνα ἀκόμη βῆμα. Ἕνα ἀκόμη βῆμα.
Ἕνα βῆμα ποὺ μᾶς ἔφερε πλησιέστερα στὸν στόχο μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply