Πολὺ μᾶς προσέχουν οἱ τοκογλύφοι… Ὅλα μᾶς τὰ φέρνουν στὴν …αὐλή μας!!!

Πολὺ μᾶς προσέχουν οἱ τοκογλύφοι... Ὅλα μᾶς τὰ φέρνουν στὴν ...αὐλή μας!!!Διαβάζω μιὰν ἐρώτηση στὴν Βουλὴ τῆς βουλευτοῦ τῶν ΑΝΕΛ Σταυρούλας Ξουλίδου, ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ποὺ διαμαρτύρεται γιατὶ καταργήθηκε, μὲ τοὺς μνημονιακοὺς νόμους, ἡ ἐλαχίστη ἀποστάση τῶν κεραιῶν κινητὴς τηλεφωνίας καὶ ἔχουν βάλει κεραῖες μέσα στὶς αὐλὲς τῶν νηπιαγωγείων..

Μιὰ ἅλλη μνημονιακὴ ὑποχρέωση ἤταν να ἀντικατασταθῇ τὸ σῆμα τῆς τηλεοράσεως.

Πολὺ μᾶς φροντίζουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ τοκογλύφοι καὶ τοὺς παρεξηγήσαμε! Φροντίζουν να ἔχουμε καλὸ σῆμα στα κινητὰ καὶ καλῇ τηλεόραση!

Λιάνα Καστρινάκη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply