Πρέπει νὰ παταχθῇ ἡ φοροδιαφυγή!!!

Ἐν τῷ μεταξύ, ὅλοι μιλοῦν γιὰ τοὺς ὑψηλοὺς φόρους ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἀμέση ἐπαφὴ μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ ταμεῖο τῶν ἐπαγγελματιών-βιοτεχνών-αὐτοαπασχολουμένων-ἐμπόρων, ἴσως παραλείπουν κάτι θεμελιῶδες.
500 εὔρω τὸν μῆνα κοστίζει τὸ ΤΕΒΕ.
Ἔχει διανοηθεῖ κάποιος, τὶ σημαίνει αὐτὸ για ἔναν ἐπαγγελματία;
23% φόρος ἀπὸ τὸ πρῶτο εὑρῶ…
Προκαταβολὴ φόρου ἑπομένης χρήσεως καὶ ΤΕΒΕ 500 εὔρω τὸν μῆνα.
Ἂν κάποιος ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας βγάζει 1500 εὔρω τὸν μῆνα (μεῖον παγία ἔξοδα, ἀναλώσιμα κλπ) πρέπει νὰ καταβάλῃ ἄμεσα στὴν χρήσῃ χρόνου ὅλα του τὰ ἔσοδα στὸ κράτος.
500 στο ΤΕΒΕ καὶ 700 περίπου στὴν ἐφορία.
Μᾶς μένουν 300 εὐρῶ για ῥεῦμα, βενζίνη, φαγητό, τέλος ἐπιτηδεύματος, ἀλληλεγγύης, νερό, δημοτικὰ τέλη, τηλέφωνα κλπ

Πρέπει να παταχτῇ ἡ φοροδιαφυγὴ γιὰ τὴν μπατρίδα καὶ τὸ ντόπο.
Κρεμάλα στοὺς φοροφυγάδες.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply