Καλὸν μῆνα Νοέμβριο νὰ ἔχουμε!!!

Καλὸν μῆνα Νοέμβριο νὰ ἔχουμε!!! Δύσκολος μῆνας… Φθινοπωρινὸς μέν, ἀλλὰ στὴν οὐσία …χειμωνιάτικος… Παγωμένος… Θλιβερός… Μὰ ἀναγκαῖος.
Ἐὰν ΔΕΝ εἴχαμε τοὺς φθινοπωρινοὺς μῆνες, ΔΕΝ θὰ βιώναμε τὸν χειμώνα καὶ  ΔΕΝ θὰ μποροῦσε ἡ Γῆ μας νὰ ἀναγεννηθῇ καὶ νὰ ἐπανεμφανισθῇ μὲ τὴν Ἄνοιξιν ἡ ἀναγέννησις τοῦ κάθε ζῶνος ὀργανισμοῦ!
Ἐὰν ΔΕΝ εἴχαμε τὸ ἡμίφως τοῦ φθινοπώρου καὶ τὸ σκοτάδι τοῦ χειμῶνος, ΔΕΝ θὰ μπορούσαμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ Φῶς τῆς Ἀνοίξεως καὶ τοῦ Θέρους.
Ἐὰν ΔΕΝ περνούσαμε μέσα ἀπὸ τὴν παγωνιὰ καὶ τὸ κρύο, ΔΕΝ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀπολαύσουμε καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ὀμορφιά, τὴν ζέστη καὶ τὴν καθαρότητα τοῦ Φωτός.

Πάντα χρειάζεται ἡ Κάθοδος γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε νὰ ἀναζητήσουμε καὶ νὰ  βροῦμε τὴν Ἄνοδον.
Καὶ πάντα, μέσα ἀπὸ τὶς σπειροειδεῖς κινήσεις τῶν ἐποχῶν, ποὺ ἐναλλάσσονται μεταξύ τους, ἐξακολουθεῖ ἡ ἐξέλιξις καὶ ἡ πορεία τοῦ Ἀνθρώπου πρὸς τὴν ἀναζήτησιν διεξόδων καὶ ἀπαντήσεων.

Νοέμβριος λοιπόν…
Μῆνας δύσκολος… Τέλος φθινοπώρου καὶ προάγγελος χειμῶνος…
Μὰ ἀπαραίτητος.
Εὐκαιρία γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τοὺς ἀνθρώπους μας, τοὺς φίλους μας ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτόν μας.
Διότι μᾶς …ὠθεῖ στὸ νὰ κλειστοῦμε μέσα καὶ τελικῶς νὰ ἀνασυνταχθοῦμε.
Δῆλα δὴ μᾶς ὠθεῖ στὸ νὰ μαζέψουμε τὰ σκόρπια μας κομμάτια καὶ νὰ κρατήσουμε τὰ σημαντικά, ἀφήνοντας ὅσα δὲν χρειαζόμεθα ἔξω ἀπὸ τὴν ζωή μας.

Καλὸν μῆνα Νοέμβριο νὰ ἔχουμε λοιπόν.
Δὲν εἶναι θλιβερὸς ὁ μῆνας αὐτός. Οὔτε οἱ ἐπόμενοι, οἱ χειμερινοί.
Εἶναι ἁπλῶς μία εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀλλάξουμε ὀπτικὲς καὶ νὰ ἀναθεωρήσουμε ἀρκετὰ σημαντικά, πρὸ κειμένου ἡ Ἄνοιξις νὰ μᾶς βρῇ ἀνανεωμένους καὶ δυνατούς.
Οἱ σπόροι τώρα σπέρνονται γιὰ νὰ βλαστήσουν ὅταν τὸ Φῶς θὰ κυριαρχῆ.
Ἄς ἀναζητήσουμε λοιπὸν τοὺς σπόρους ποὺ ἔχουμε σπείρει μέσα μας, γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσουμε καὶ νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ ἐκτιναχθοῦν τὴν Ἄνοιξιν πρὸς τὸ Φῶς.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καλὸν μῆνα Νοέμβριο νὰ ἔχουμε!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλὸν μῆνα Νοέμβριο νὰ ἔχουμε!!!TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλὸν μῆνα Νοέμβριο νὰ ἔχουμε!!! | Idisis.eu

Leave a Reply