Πιστὸς καὶ χρήσιμος ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ τῶν τοκογλύφων τὸ ΠΑΜΕ!!!

Καὶ μόλις θὰ φθάσουν στὸ Σύνταγμα, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, θὰ δοθῆ τὸ κατάλληλον σύνθημα, πρὸ κειμένου νὰ ΠΑΓΙΔΕΥΘΟΥΝ ὅλοι οἱ ἀθῶοι ἐκεῖ, ἀλλὰ τὸ ΠΑΜΕ κι ΕΛΑ θὰ πίνη ...ἐπιδοτούμενον καφὲ κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολιν!!!

Καὶ μόλις θὰ φθάσουν στὸ Σύνταγμα, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, θὰ δοθῆ τὸ κατάλληλον σύνθημα, πρὸ κειμένου νὰ ΠΑΓΙΔΕΥΘΟΥΝ ὅλοι οἱ ἀθῶοι ἐκεῖ, ἀλλὰ τὸ ΠΑΜΕ κι ΕΛΑ θὰ πίνη …ἐπιδοτούμενον καφὲ κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολιν!!!

Φαίνεται πὼς κάποιοι τρώγουν πολὺ καλὰ ἐκεῖ μέσα.
Δὲν δικαιολογεῖται διαφορετικὰ ΤΟΣΗ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑ κι ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΙΣ μὲ τὶς ἐπιταγές, τὶς ἀνάγκες καὶ τοὺς σχεδιασμοὺς τῆς Νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.
Τώρα πιὰ κομμένα τὰ συλλαλητήρια σὲ ἑημερες καὶ ὧρες ἐργάσιμες. Τώρα πιὰ ΜΟΝΟΝ σὲ ἡμέρες καὶ ὧρες ποὺ ΔΕΝ θὰ ἐνοχλοῦν τοὺς ἐπικυριάρχους τραπεζῖτες, θὰ ὀργανώνονται διαμαρτυρίες. Ἔτσι, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξουν, γιὰ ἀκόμη  μίαν φορά, πὼς δὲν εἶναι ἁπλῶς πουλημένα τομάρια ἀλλὰ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ξένων δυνάμεων καὶ τελικῶς ΕΧΘΡΟΙ τῆς Πατρίδος!!!

Οἱ αὐτοκτονίες ΔΕΝ ὑπάρχουν γιά τό ΠΑΜΕ;;;

Οἱ αὐτοκτονίες ΔΕΝ ὑπάρχουν γιά τό ΠΑΜΕ;;;

Ἐκεῖ μέσα ὅλα τὰ ἄτομα ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὰ …«συμφέροντα  τῆς ἐργατιᾶς» πρέπει νὰ εἶναι τοὐλάχιστον ΕΧΘΡΟΙ τῆς ἐργατιᾶς.
Μὰ ἡ ἀπορία εἶναι στὸ γιατὶ ἀκόμη ΔΕΝ τὸ βλέπουν ΟΛΟΙ αὐτοὶ ποὺ γίνονται, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως καὶ πειραματισμοῦ.
Γιατί ἄρα γέ ἀκόμη κάτι σκουπίδια, σὰν τὸ ΠΑ ΜΕ, συγκεντρώνουν ὀπαδούς; Ἐλπίζουν κι αὐτοί οἱ ὀπαδοί νά μποῦν στίς λίστες …τροφοδοσίας ἐθνοπροδοτῶν ἤ μήπως εἶναι τόσο ἠλίθιοι, πορωμένοι καί …ὀπαδοί;;;
Πιό ἠλίθιος ἤ πίο ἀνθέλλην τί;;;

Σήμερα Σάββατο λοιπόν, ΣΑΒΒΑΤΟ ἐπαναλαμβάνω, 1η Νοεμβρίου 2014, τὸ ΠΑΜΕ ὀργανώνει συλλαλητήριον κατὰ …γενικῶς. (Τοῦ κακοῦ μας τοῦ καιροῦ εἰδικῶς!!!)
Σάββατο!!! Σάββατο!!!
Προαναγγέλει καὶ 24ωρη ἀπεργία…!!! Ὄχι 48αρη!!! Ὄχι ἑβδομαδιαία!!! Ὄχι ἐπ΄  ἀόριστον!!!
Δῆλα δὴ προαναγγέλλει πὼς ἀπὸ σήμερα στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, ἔως αὔριο, Κυριακή, στὶς 12 τὸ μεσημέρι, ΔΕΝ θὰ ἐργαστοῦν!!!
Ποιός μᾶς κάνει πλάκα;

Ναί.... Κι ἐμεῖς ...σπεύδουμε!!!

Ναί…. Κι ἐμεῖς …σπεύδουμε!!!

Ἀπεργίες καὶ συλλαλητήρια τοῦ κώλου. Στάκτη στὰ μάτια ἀκόμη αὐτῶν ποὺ θέλουν κάπου νὰ ἐλπίζουν.
Ἐξυπηρέτησις καὶ ταὐτισις ΑΠΟΛΥΤΟΣ μὲ τοὺς τοκογλύφους…
ΤΑΥΤΙΣΙΣ ἐφ΄  ὅσον συζητᾶμε γιὰ τὸ μακρύ τους χέρι στὸν ἔλεγχο τῶν μαζῶν.
Κι ἐμεῖς, ὡς καλὲς καὶ φρόνιμες μάζες, σπεύδουμε…
Σωστά;;;;

Συνδικαλιστὲς γενικῶς καὶ εἰδικῶς τὸ ΠΑΜΕ…
Σκουπίδια, ποὺ βρωμίζουν καὶ μολύνουν ἀκόμη κι ὅταν ἁπλῶς ἀναφέρεται κάποιος σὲ αὐτούς.
Τιποτένια καὶ τρισάθλια ὑπάνθρωπα ὄντα, ἀπολύτως μισάνθρωπα καὶ ἐλεγχόμενα…
Σκουλήκια… Σκουλήκια… Σκουλήκια ποὺ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ πὼς ἡ ἀποδόμησις, ἡ ἀποσύνθεσις καὶ τελικῶς ἡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος εἶναι θέμα ὁλίγου χρόνου καὶ μόνον!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Εἶμαι ΚΑΤΑ τῶν ἀπεργιῶν τοῦ κώλου. Δῆλα δή… Κατὰ τῶν 24ώρων, 48ώρων καὶ γενικῶς ὅλων αὐτῶν ποὺ μᾶς κοροϊδεύουν. Εἶμαι ΚΑΤΑ τῶν ἀπεργιῶν ποὺ κλείνουν δρόμους, ποὺ ἐνοχλοῦν ἔςτῳ κι ἕναν ἄνθρωπο. Εἶμαι ὅμως ὑπὲρ ἐκείνης τῆς ἀπεργίας ποὺ εἶναι ἐπ΄ ἀόριστον, ποὺ ΔΕΝ κλείνει δρόμους καὶ δὲν ἀκινητοποιεῖ πόλεις, ἀλλὰ ποὺ ΟΛΟΙ οἱ μετέχοντες ἁπλῶς ΔΕΝ κάνουν τὴν δουλειὰ γιὰ τὴν ὁποίαν προορίστηκαν. Δῆλα δὴ εἶμαι γενικῶς ὑπὲρ τοῦ …γραψίματος στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων μας ΟΛΩΝ τῶν μηχανισμῶν ποὺ μᾶς καταστοῦν Δούλους.
Ἔχουμε δῆλα δή, κατὰ πῶς φαίνεται, ἀκόμη δρόμο γιὰ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ ζυγοῦ αὐτῶν τῶν καθαρμάτων!!!

Υ.Γ. 2. Ὀργανώνουν καὶ οἱ ΝΕΚΡΟΙ συλλαλητήριον. Σπεύσατε…!!!

Υ.Γ.3. Διαβᾶστε, καλοῦ κακοῦ, κι αὐτό:

Ἡ παγίδα;

Υ.Γ.4.

Σημείωσις

Κατ’  ἐξαίρεσιν σήμερα τὸ κείμενον δημοσιεύεται στὶς 10:30. Ἀπὸ αὔριο ἐπανερχόμεθα στὰ …γνωστά μας!!!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Πιστὸς καὶ χρήσιμος ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ τῶν τοκογλύφων τὸ ΠΑΜΕ!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πολὺ …«ἀπειλητικό» ἦταν τὸ ΠΑΜΕ τὸ Σάββατο γιὰ τοὺς κρατοῦντες. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply