Ἄν τὲ γειά…!!!

Ἄν τὲ γειά...!!!Ὅταν κάτι τελειώνῃ, τελειώνει. Δὲν χωρᾶ παρατάσεις, ἐλπίδες, ἀναμονές, ὑπομονές, λοξοκυττάγματα καὶ ὀπισθοχωρήσεις.
Ὅσο δύσκολο κι ἐὰν εἶναι, ὅσες ὑποσχέσεις, ὅρκοι, συναισθήματα κι ἐὰν δένουν κάποιους ἀνθρώπους, κάποιες φορές, πολὺ συχνά, φθάνει ἡ στιγμὴ τοῦ ἀποχωρισμοῦ.
Καὶ τότε, ὅσο κι ἐὰν εἶναι ὀδυνηρὸ κάτι τέτοιο, τόσο πιὸ ἐπικτακτικὸ εἶναι νὰ πάρουμε γρήγορα τὶς ἀποφάσεις μας, νὰ ἀφήσουμε πίσω μας ἕνα χαμόγελο ποὺ θὰ χωρᾶ ὅλην τὴν ἀγάπη μας καὶ νὰ συνεχίσουμε.

Ἀρκετὲς φορὲς στὴν ζωή μας πρέπει νὰ ἀποχαιρετήσουμε κάποιον ποὺ ἀγαπᾶμε πολὺ ἤ νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ μίαν κατάστασιν ποὺ μᾶς ἐξυπηρετοῦσε. Ἡ θλίψις καὶ ἡ προσκόλλησις δὲν εἶναι λύσις καὶ δὲν βοηθᾶ τὸν ἄνθρωπο νὰ μπορέσῃ νὰ πορευθῇ ὄρθιος λίγο παρὰ πέρα.
Ἡ πραγματικὴ ἀνάγκη, ἡ ὁποία εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἐπιτακτική, ἰδίως γιὰ τὶς σημερινὲς συνθῆκες διαβιώσεως, εἶναι νὰ ἀποχωριστοῦμε γρήγορα καὶ ἀποφασιστικὰ ἀπὸ αὐτὸ ἤ ἀπὸ αὐτὸν ποὺ φεύγει.
Ἡ ζωή μας εἶναι ἐμπρὸς καὶ μᾶς περιμένει γιὰ νὰ τὴν ζήσουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Εἰλικρινῶς, δὲν ὑπάρχει κάτι πιὸ σκληρό, στοὺς ἀποχωρισμούς, ἀπὸ τὸν θάνατο, διότι εἶναι ὁριστικός. Μὰ καὶ λυτρωτικός. Ἔχω χάσει κι ἐγὼ δικούς μου ἀνθρώπους, κατὰ καιροὺς καὶ ὁ πόνος ἦταν πάντα πολὺ μεγάλος. Μὰ μόνον ἔχοντας τὴν παραπάνω στάσιν κατάφερα νὰ συνεχίσῳ!!! Ὁ Θάνατος εἶναι κάτι ὁριστικό. Μὰ καὶ ἡ ζωὴ κάτι ἐφήμερον…

Υ.Γ. 2. Ἡ φράσις «ἄντε γειά» εἰπώθηκε ἀπὸ παιδί, πρὸ ἡμερῶν, σὲ ἕναν πολὺ σημαντικὸ ἀποχαιρετισμό.  Δάκρυσα. Στάθηκα καὶ ἀναθεώρησα ΟΛΗ μου τὴν ζωή. Τελικῶς τὰ παιδιὰ εἶναι δάσκαλοι!!!

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Ἄν τὲ γειά…!!!

Leave a Reply